La jornada gratuïta, organitzada en col·laboració amb la Universitat Jaume I, se celebrarà aquest divendres 12 de febrer de 19 a 20.30 hores

L'Ajuntament de Borriana i la Fundació Universitat Empresa de la Universitat Jaume I han organitzat la jornada gratuïta “Comunicació no verbal científica”, que tindrà lloc a l'Auditori Juan Varea de Borriana aquest divendres 12 de febrer, de 19 a 20.30 hores.

La jornada, impartida pels ponents Javier Torregrosa Vicedo i Nacho Cobaleda, tractarà d'una manera nova aspectes relacionats amb el domini integral del llenguatge corporal científic. Els ponents abordaran temes com la veritat, l'aparença, l'estat d'ànim real o les intencions a través de l'anàlisi de la comunicació no verbal.

Ens està dient la veritat?, quins sentiments reals té sobre mi?, està receptiu o controlant la situació?, està recordant o inventant?, quin és el seu estat d'ànim?, com és i com està ara? o quin tipus de relacions vol amb mi? són algunes de les preguntes que s'intentarà respondre al llarg de l'hora i mitja de sessió.

Les persones interessades han d'inscriure's en línia en l'enllaç http://www.fue.uji.es/jornada-noverbal/inscripcion.


Tindrà lloc en la Terrassa Payá aquest cap de setmana i oferirà 13 camions de menjar, música i tallers infantils

L'Ajuntament de Borriana ha presentat la cinquena edició de l'esdeveniment gastronòmic Foodie Fest, que tindrà lloc en la Terrassa Payá els dies 12,13 i 14 de febrer, i en el qual participarà un comboi de 13 camions de menjar amb propostes gastronòmiques diferents procedents de diferents punts de la geografia espanyola.

El Foodie Fest, que arriba per primera vegada a Borriana després de passar per Benicàssim, Vila-real, Almassora i Castelló, ha sigut presentat en roda de premsa per la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, que ha estat acompanyada per Isaac García Sidro i Carlos Bru, president i vicepresident del Foodtruck Castelló i organitzadors de l'esdeveniment.

El Foodie Fest començarà a les 19 hores d'aquest divendres 12 de febrer i, a més de les propostes gastronòmiques, comptarà amb un nou espai dedicat al vi i al cava. Els amants de la cervesa també podran gaudir de cates de cervesa gratuïtes i torna la tercera edició del Hot Dog Contest, que consisteix en menjar el major nombre de hot dogs en 5 minuts.

Les activitats infantils i la música en directe completen la programació d'aquesta cita. En la zona infantil els més xicotets podran divertir-se participant en els diferents tallers educatius de manualitats o de cuina, entre uns altres.

Bandes de groove-funk com a Gorila Lounge Music Band, el rock and roll de Simago Lemons, Cover of Bands i Els Simples seran els encarregats d'amenitzar el Foodie Fest durant els tres dies.

Amb motiu de la celebració del Dia dels Enamorats, els assistents podran participar en el sorteig de sopars o caps de setmana romàntics a la Val d'Aran.

La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, ha destacat que “ens sembla molt interessant portar aquest nou esdeveniment a Borriana en les festes patronals de Sant Blai. Seran tres dies amb una variada oferta de música, gastronomia i tallers infantils”.

Isaac García, organitzador de l'esdeveniment, ha explicat que “en aquest mercat gastronòmic itinerant hem seleccionat camions de menjar molt variat, fins i tot ens han demanat un camió per a celíacos”.

Per la seua banda, Maria Josep Safont, alcaldessa de Borriana, ha assenyalat que “amb aquest esdeveniment oferim als veïns de Borriana una alternativa més d'oci per a tots els públics. A més, creiem que l'àmplia oferta gastronòmica del Foodie Fest i el seu format innovador va a ser un bon reclam per a atraure visitants a Borriana durant aquest cap de setmana”.

 

L'equip de govern mostra interés pel servei de pediatria al centre mèdic del Port.

La Consellería de Sanitat i l'Ajuntament s'han compromès a adequar i mantenir el local del Centre Mèdic del Port de Borriana després de la reunió mantinguda entre ambdues parts.

A la reunió han assistit l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el regidor de Sanitat, Manel Navarro, el regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi i Azucena Martín, Directora Territorial de Sanitat a Castelló. L'equip de govern municipal ha traslladat a la Directora Territorial la urgent adequació de les instal·lacions d'aquest centre mèdic que atén a 7.000 veïns de la zona portuària.

A més d'un millor condicionament tècnic, l'Ajuntament de Borriana també ha traslladat a la Consellería de Sanitat la necessitat d'un pediatre, demanda que serà considerada tenint en compte la ràtio de xiquets en la zona. El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha destacat que “estem molt satisfets després de la reunió mantinguda amb la Consellería de Sanitat, doncs hem obtingut el compromís de la millora d'un local que necessita un condicionament tècnic important perquè tant mèdics com a pacients puguen treballar i rebre un servei en condicions”.

“El Centre Mèdic del Port es va a mantenir i va a seguir donant servei als veïns dels poblats marítims. El nostre objectiu és millorar la qualitat del servei i, per açò, hem sol·licitat un pediatre per al centre”, ha afirmat Vicent Aparisi, regidor de Poblats Marítims.

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “per a nosaltres l'adequació d'aquest centre mèdic és molt important perquè afecta directament a la qualitat de vida dels nostres veïns. Des de l'Ajuntament anem a seguir treballant per a millorar els serveis públics i perquè els ciutadans siguen atesos en les millors condicions”.

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Lloc:sala de sessions d'esta casa consistorial

Dia:11 de febrer de 2016

Hora: 19.00 hores

C O N V O C A T Ò R I A

El Ple de l'Ajuntament realitzarà sessió ordinària en el lloc, dia i hora indicats amb el següent

ORDRE DEL DIA

I.- Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 1 d'octubre de 2015 en la seua versió en les dues llengües oficials

2. Inadmetre els recursos de reposició interposats per Cristina Carrasco Parra, Antonio Renau Traver, María del Carmen Tellols López, Vicente Guerola Peris i Ana-María Garí Castrillo, José Ventura Serra, Mercedes Conde Chordá, Francisco Saura Delgado i María-Mercedes Alcalde Arribas, Vicente José Ripoll Tormos, Dolores Tormos Mas i Dolores de la Fuente Mochales contra l'acord del Ple d'este Ajuntament de 23 de juliol de 2015, d'aprovació del Compte de liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general de Borriana (Secció II. Neg. Urbanisme) (exp. G1548/2015).

3. Desestimar els recursos de reposició interposats per José-Enrique i Tomás Gallén Sánchez, José i Juan-Miguel Ortiz Angullo; Isidora Penalba Sánchez i Manuel, Víctor i Elena Aparici Penalba, Eleuterio Sánchez Alba, Laura Llopis Rodríguez, Celedonio Martínez Peral i per María-Dolores Nos Tarancón, Inmaculada García Llorens, Jaume Nos García i Josep Nos García, contra l'acord del Ple d'este Ajuntament de 23 de juliol de 2015 d'aprovació del Compte de liquidació definitiva del Modificat del Projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A-11 redelimitada del Pla general de Borriana (Secció II. Neg. Urbanisme) (exp. G1548/2015).

4. Aprovació, si escau, dels criteris objectius per a l'assignació del complement de productivitat a les persones empleades públiques de l'Ajuntament de Borriana.

5. Aprovació, si escau, del Reglament del Consell Local del Comerç (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (exp. G11765/2015).

6. Aprovació, si escau, del Pla estratègic de subvencions 2016 (Àrea IV. Neg. Participació Ciutadana) (exp. G74/2016).

7. Estimar parcialment, si escau, la sol·licitud efectuada per M. Teresa Monsonís Muedra per la qual sol·licita l'exempció o bonificació de l'ICIO en relació a l'expedient de llicència d'obres rehabilitació parcial de la Torre Tadeo (exp. G13523/2015).

8. Manifestar, si escau, l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Borriana a la resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport per a la declaració de Bé d'nterés Cultural a favor de les Normes de Castelló.

II.- Part de control

9. Dació de compte de l'infome emés per la Intervenció municipal sobre seguiment del Pla d'ajust referit a l'exercici 2015 (Àrea Econòmica. Intervenció) (exp. G542/16).

10. Dació de compte d'informació econòmica referida al quart trimestre de 2015 (Àrea econòmica. Intervenció) (exp. G212/16).

11. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 07/01/2016 i 28/01/2016, ambdós inclosos (Secretaria)

12. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 21/12/2015 al 31/01/2016 (Secció I.Neg.I)

13. Precs i preguntes

Cosa que pose en el vostre coneixement.

La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia està a la disposició dels membres de la corporació a la Secretaria.

Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

La secretària

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

Lugar: Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial.

Día:11 de febrero de 2016

Hora: 19:00 horas

C O N V O C A T O R I A

El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria en el lugar, día y hora indicados con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I.- Parte Resolutiva

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2015, en su versión en las dos lenguas oficiales.

2. Inadmitir, en su caso, los recursos de reposición interpuestos por Cristina Carrasco Parra, Antonio Renau Traver, María del Carmen Tellols López, Vicente Guerola Peris y Ana-María Garí Castrillo, José Ventura Serra, Mercedes Conde Chordá, Francisco Saura Delgado y María-Mercedes Alcalde Arribas, Vicente José Ripoll Tormos, Dolores Tormos Mas y Dolores de la Fuente Mochales contra el acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 23 de julio de 2015, de aprobación de la Cuenta de Liquidación Definitiva del Modificado del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución A-11 redelimitada del Plan General de Burrian. (Sección II. Neg. Urbanismo) (Expte. G1548/2015).

3. Desestimar, en su caso, los recursos de reposición interpuestos por José-Enrique y Tomás Gallén Sánchez, José y Juan-Miguel Ortiz Angullo; Isidora Penalba Sánchez y Manuel, Víctor y Elena Aparici Penalba, Eleuterio Sánchez Alba, Laura Llopis Rodríguez, Celedonio Martínez Peral y por María-Dolores Nos Tarancón, Inmaculada García Llorens, Jaume Nos García y Josep Nos García, contra el acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 23 de julio de 2015 de aprobación de la Cuenta de Liquidación Definitiva del Modificado del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución A-11 redelimitada del Plan General de Burriana. (Sección II. Neg. Urbanismo) (Expte. G1548/2015).

4. Aprobación, en su caso, de los criterios objetivos para la asignación del complemento de productividad a las personas empleadas públicas del Ayuntamiento de Borriana.

5. Aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo Local del Comercio (Área IV. Neg. Participación Ciudadana) (Expte. G11765/2015).

6. Aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de Subvenciones 2016. (Área IV. Neg. Participación Ciudadana) (Expte. G74/2016).

7. Estimar parcialmente, en su caso, la solicitud efectuada por Mª Teresa Monsonís Muedra por la que solicita la exención o bonificación del I.C.I.O en relación al expediente de licencia de

“Rehabilitación parcial de la Torre Tadeo” (Expte. G13523/2015).

8. Manifestar, en su caso, la adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Burriana a la Resolución de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte para la declaración de Bien de Interés Cultural a favor de las Normas de Castellón.

II.- Parte de Control

9. Dación de cuenta del informe emitido por la Intervención municipal sobre seguimiento del Plan de Ajuste referido al ejercicio 2015, (Área Económica. Intervención) (Expte. G542/16).

10. Dación de cuenta de información económica referida al cuarto trimestre de 2015 (Area economica. Intervención) (Expte. G212/16).

11. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 07/01/2016 y 28/01/2016 ambos incluidos (Secretaría)

12. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 21/12/2015 al 31/01/2016. (Sección I. Neg. I)

13. Ruegos y Preguntas

Cosa que pose en el vostre coneixement.

La documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia està a la disposició dels membres de la corporació a la Secretaria.

Si en primera convocatòria no hi haguera el quòrum necessari, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, dos dies després.

La secretaria

Aquesta reunió del Consell Social valorarà l'adhesió de 8 associacions locals, l'aprovació de les quals s'oficialitzarà aquest dijous en el ple

El Consell Social de Borriana ha celebrat aquesta vesprada a les 18'30 hores una reunió extraordinària en l'Ajuntament per a abordar la incorporació de les diferents associacions que han presentat sol·licitud per a formar part d'aquest òrgan.

Després de la reunió mantinguda entre el regidor de Participació i Transparència, Cristofer del Moral, i les diferents associacions de la localitat, en la qual se'ls va informar de la naturalesa, objectius i de la manera d'ingrés en el Consell Social, un total de 8 col·lectius locals han presentat una instància en el consistori per al seu ingrés.

Les 8 associacions locals interessades a formar part del Consell Social són ACODIS (Associació Col·lectiu de Discapacitats de Borriana), les associacions veïnals del Port, el Grau, la Serratella i Santa Bàrbara, Associació de Consumidors i Usuaris de CEAM, ADABOR (Associació d'Aturats de Borriana) i EU (Esquerra Unida), l'adhesió dels quals es valorarà després d'escoltar les seues exposicions en aquesta reunió. La seua possible incorporació al Consell Social es farà efectiva aquest dijous en sessió plenària i, posteriorment, es comunicarà a cadascuna d'elles el contingut de l'aprovació del ple.

Aquesta es la reunió del Consell Social després de la qual es va celebrar el desembre passat per a tractar els projectes dels Fons Feder.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “amb la incorporació d'aquests nous membres al Consell Social donem veu a nous col·lectius de la societat civil, que sens dubte, aportaran pluralitat i dinamisme a la Borriana participativa que volem impulsar entre tots”.

 

En les jornades, que es realitzaran aquest dissabte 13 de febrer, participen efectius dels diferents cossos de seguretat i emergències

Borriana acollirà la XV Jornada de Portes Obertes d'Emergències, després de ser escollida per a celebrar aquest esdeveniment que en cada edició recau en un punt de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la commemoració del Dia Europeu del 112.

La jornada, dirigida sobretot als joves i organitzada per la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Borriana, es desenvoluparà aquest pròxim dissabte 13 de febrer en l'Avinguda Londres entre les 10 i les 18 hores.

En l'esdeveniment participaran efectius dels diferents serveis d'emergències, entre ells la UME (Unitat Militar d'Emergències de l'exèrcit), que realitzarà un important desplegament. L'assistència del personal psicològic d'Emergències de la Generalitat Valenciana, especialitzat a atendre a les víctimes i familiars de situacions traumàtiques, serà una de les principals novetats de l'esdeveniment.

En aquestes jornades, que comptaran amb la presència de quatre helicòpters (un de la Guàrdia Civil i tres de la Generalitat Valenciana), es van a realitzar demostracions vàries com a exhibició amb gossos antidroga o excarceracions en vehicles de mà del Consorci Provincial de Bombers.

Per la seua banda, Protecció Civil i la Policia Local de Borriana també han organitzat activitats per a donar a conèixer diferents aspectes del seu treball. L'Ajuntament de la localitat ha preparat cartells i tríptics per a donar difusió a l'esdeveniment, que seran repartits al llarg d'aquesta setmana en els diferents centres educatius.

Javier Gual, regidor de Seguretat, ha destacat que “l'elecció de Borriana per a acollir aquestes jornades ens va a permetre conèixer més d'a prop el funcionament d'aquests serveis d'emergències, que a Borriana es va poder comprovar de primera mà en la passada edició de l'Arenal Sound a causa de l'episodi de fortes pluges. En aquesta ocasió vam poder constatar la importància del treball coordinat i la seua efectiva intervenció”.

    

 

La jornada gratuïta, organitzada en col·laboració amb la Universitat Jaume I, se celebrarà aquest divendres 12 de febrer de 19 a 20.30 hores

L'Ajuntament de Borriana i la Fundació Universitat Empresa de la Universitat Jaume I han organitzat la jornada gratuïta “Comunicació no verbal científica”, que tindrà lloc a l'Auditori Juan Varea de Borriana divendres que ve, 12 de febrer, de 19 a 20.30 hores.

La jornada, impartida pels ponents Javier Torregrosa Vicedo i Nacho Cobaleda, tractarà d'una manera nova aspectes relacionats amb el domini integral del llenguatge corporal científic. Els ponents abordaran temes com la veritat, l'aparença, l'estat d'ànim real o les intencions a través de l'anàlisi de la comunicació no verbal.

Ens està dient la veritat?, quins sentiments reals té sobre mi?, està receptiu o controlant la situació?, està recordant o inventant?, quin és el seu estat d'ànim?, com és i com està ara? o quin tipus de relacions vol amb mi? són algunes de les preguntes que s'intentarà respondre al llarg de l'hora i mitja de sessió.

Les persones interessades han d'inscriure's en línia en l'enllaç http://www.fue.uji.es/jornada-noverbal/inscripcion.

Innovadora reunió de treball en l'Ajuntament de Borriana per a analitzar la problemàtica de la qualitat de l'enllumenat i intentar cercar solucions. Els representants de l'empresa concessionària del manteniment van intercanviar opinions amb els regidors de l'equip de govern Vicent Aparisi i Crístofer del Moral, membres de l'oposició així com representants de diverses associacions de veïns i barris de Borriana.la empresa es va comprometre a estudiar els casos més problemàtics per a aportar solucions.