oberta matrícula EOI 2019-2020

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Plana Baixa i la resta d’EOI de  la Generalitat Valenciana han iniciat el primer període d’admissió i  matrícula per al curs 2019 – 2020, per a l’alumnat actual i per a  l’alumnat de nou ingrés. La novetat d’enguany és que tot el  procediment es farà per via telemàtica i l’alumnat que actualment  cursa estudis en una EOI també haurà de participar en el procés  d’admissió i matrícula, tot i que es respectaran les preferències de  l’alumnat actual sobre les de l’alumnat de nou ingrés, d’acord amb les  instruccions de matrícula de la Conselleria d’Educació.

L'EOI Plana Baixa ha habilitat un enllaç directe al procediment  d’admissió i matrícula des de la seua pàgina web. L'adjudicació de  vacants serà centralitzada, cada alumne/a farà una única sol·licitud  en què podrà triar més d'una EOI o secció i un màxim de tres idiomes,  amb diferents possibilitats horàries. Posteriorment, el dia 15 de  juliol, l'alumnat admés rebrà una notificació de l'assistent telemàtic  perquè procedisca a matricular-se fins al dia 10 de setembre, d’acord  amb les seues preferències i les vacants existents en els centres,  idiomes i horaris sol·licitats.

En el mes de setembre s’habilitarà un segon període per al procediment  telemàtic d’admissió i matrícula centralitzat, del 16 al 19 de  setembre, per a l’alumnat que estiga pendent de les proves de  certificació de setembre i per a aquelles persones que no hagen  participat, o no hagen estat admeses, en el període d’admissió de  juny. Finalment, a partir del dia 1 d’octubre les EOI oferiran totes  les vacants disponibles, per a la matrícula de les persones que ho  desitgen, en les secretaries dels centres de forma presencial i sense  cap tipus de preinscripció, fins que s’exhaurisquen les places.

L'EOI Plana Baixa, amb seu a Vila-real, compta amb sis seccions:  Borriana, la Vall d’Uixó, Onda, Nules, Segorbe i l’Alcora. Actualment  ofereix cinc idiomes (anglés, francés, valencià, italià i alemany), es  va crear en setembre de 2018 i enguany espera superar els 2.000 alumnes.