Durant el matí del dimarts, la Unitat de Relacions amb la Comunitat Escolar de la Policia Local de Borriana (URCE) ha visitat l'IES Jaume I, aquesta vegada, amb l'objectiu d'explicar als i les alumnes d'aquest centre el fenomen de la violència de gènere i com poder prevenir-ho. Les xarrades han sigut a càrrec de l'intendent de la Policia Local de Borriana, Raúl Amat, llicenciat en dret i criminòleg, el qual compta amb una àmplia experiència en aquest tipus d'activitats i en la lluita contra la violència de gènere, així com de l'agent Mayra Badía, coordinadora del departament "Viogen" de la Policia Local, encarregada de gestionar juntament amb la Guàrdia Civil l'assistència a aquest tipus de víctimes. Segons l'intendent Amat,"explicar en una edat primerenca el fenomen del maltractament i sobretot, com es manifesta en els seus inicis, és de vital importància perquè els i les joves, especialment, les xiques, puguen així identificar una relació de maltractament i evitar-la, abans que la mateixa els perjudique o els pose en perill”. Saber identificar de forma prematura el maltractament psicològic, ja nociu de per si, pot evitar altres formes més greus o atentatòries contra la integritat. Desvetlar les tàctiques de maltractament, moltes d'elles molt subtils, és la millor forma de protegir-se i fins i tot d'ajudar als altres i fugir així de "mals rotllos". Segons han explicat durant el desenvolupament de les tres sessions celebrades en l'IES Jaume I, “la protecció de les víctimes és molt important, però la prevenció primerenca del maltractament és la millor forma de lluitar contra aquest problema". I és que l'educació, una vegada més, es revela com l'eina més poderosa d'una societat, i la Policia, conscient de la seua importància, no ha de renunciar mai a ella.