PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

AJUNTAMENT
2018
2017
2016
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS 'RAFEL MARTÍ DE VICIANA'

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I Y PMP

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I PMP
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST

COMPTE GENERAL

ALTRES