La regidoria d'Ocupació i Promoció Econòmica i el SERVEF tanquen aquest dijous dia 12 el termini per als llocs de treball de Director/a, Monitor/a de jardineria i professor/a de suport

 

Des del 6 d'abril i fins a dijous que ve dia 12, es poden presentar en el registre de l'Ajuntament de Borriana les sol·licituds per a participar en el procés de selecció del personal directiu i docent que prestarà els seus serveis en l'Escola de Formació "Et Formem". Així ho han confirmat des de la regidoria d'Ocupació, la responsable de la qual, Maria Romero, ha volgut explicar que “els llocs de treball convocats en aquesta escola “Et Formem” corresponen a un director o directora amb titulació universitària, un monitor o monitora de jardineria i un professor o professora de suport que treballarà en una jornada del vint per cent”. La mateixa Romero ha concretat que “la durada dels contractes serà de dotze mesos, i per a consultar de forma específica les bases generals del procés de selecció que són comunes per a tota la Comunitat, val la pena visitar el següent enllaç: http://www.servef.gva.es/documents/161661193/164827838/20171127_bases+Selecci%C3%B3n+PERSONAL+ET+FORMEM+2017_signat.pdf/45bf386d-i9d5-4i2a-93ab-13aa90b48*ae6.

Les Escoles de Formació "Et Formem" naixen com un programa mixte d'Ocupació-Formació destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interès social.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables tals com:

·Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

·Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

·Persones que encapçalen famílies monoparentals.

·Persones amb diversitat funcional.

·Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

·Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

·Persones en atur de llarga durada.

L'alumnat ve derivat, doncs, pels Serveis Socials Municipals d'entre totes aquelles persones que són ateses en els diferents programes i que compleixen algun dels anteriors requisits. Des del consistori s'ha indicat a més, que “està previst que l'Escola de Formació "Et Formem" comence el pròxim dia 3 de maig de 2018”.