El regidor de Personal, Javier Gual, creu que “el funcionament dels nostres Serveis Socials és clau per a la ciutadania per això la reestructuració i ampliació ha estat la nostra prioritat”

 

La Regidoria de Personal de l'Ajuntament de Borriana ha fet públiques les modificacions que ha dissenyat dins de la nova Relació de Llocs de Treball que en la jornada del dijous elevarà al Ple i que segons ha explicat el responsable municipal de Personal, Javier Gual, “és una inversió clau que el nostre equip de govern fa per millorar un servei que ha estat anys sense que es tinguera en compte que el seu treball és essencial i primordial per als veïns i veïnes de Borriana”. Entre les diferents modificacions que s'aprovaran, destaca per damunt de totes la reestructuració que s'aplicarà al departament de Serveis Socials municipal. Tal com ha explicat Gual, “per començar resultava inajornable la creació d'un lloc de Cap de Serveis Socials que coordine i organitze els diferents departaments”. Però a més, les modificacions també permetran acabar amb el dèficit històric que ha fet que els treballadors i treballadores dels Serveis Socials no perceberen complement de dedicació. Segons Gual, “el treball de dignificació i justícia retributiva que en els últims deu anys no va ser capaç de dur a terme l'anterior equip de govern, serà una realitat en 2017 responent i solucionant algunes de les injustícies més evidents dins del document RPT i la confecció de la plantilla de Serveis Socials”.

Entre els diferents canvis que s'aplicaran per millorar els diferents serveis que es presten des del departament, també s'aprovaran els increments específics per a les dues persones que actualment treballen com a coordinadores, que passaran d'una jornada del 75% a una completa del cent per cent. Una millora semblant que també s'aplicarà en altres treballadores públiques de Serveis Socials, com són les que formen part del servei d'atenció domiciliària, que passaran de cotitzar 20 hores setmanals a un total de trenta. Tal com recordava el mateix Gual “cal insistir que es tracta tant de dignificar un treball tan dur com el de l'assistència domiciliària i alhora, dotar als Serveis Socials dels recursos humans i materials necessaris perquè repercutisquen en un millor servei i en el benefici del conjunt de la ciutadania”. A més dels citats, la reestructuració també servirà perquè quatre monitores del CAP, quatre auxiliars administratives i les cinc treballadores familiars vegen augmentat el seu increment específic en un 25 per cent, la qual cosa Gual ha titllat de “mesura absolutament necessària i justa que fins al moment cap dels anteriors equips de govern havia volgut afrontar, i que acabarà suposant un millor servei a les diferents àrees dels Serveis Socials, a més d'ajustar les remuneracions de les treballadores”.

Finalment, Gual ha volgut assenyalar que “la creació d'un lloc de Cap que coordine la totalitat del servei era més que urgent, i cal indicar que es realitzarà mitjançant la fórmula de concurs de provisió al que podran presentar-se tant tècnics que ja formen part de l'administració municipal com aquells que no ho siguen i vulguen formar part del procés”. Gual ha volgut tancar les seves declaracions afirmant que “destinar prop de 125.000 euros a la millora i optimització de recursos en els Serveis Socials a través d'un exercici de justícia retributiva segueix sent nostra forma de treballar perquè, al final, qui es beneficie siga el conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat”.