Durant el mes de maig es celebra a Borriana el Dansa O, un festiva que, durant un cap de semana, vol fer visible la dansa en totes les seues vertients i tendències, apropant-la al gran públic gràcies a què els seus espectacles es celebren al carrer i, a més, són gratuïts.

Aquest festival está organitzat conjuntamente entre la Regidoria de Cultura i el Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana, amb la participación de l’Institut Valencià de Cultura i, a més dels espectacles, inclou una vessant formativa amb tallers que corren a càrrec d’alguns dels artistes a les aules de l’Escola Municipal de Dansa del CMA.

Borriana aposta fort per la dansa dins de les seues activitats culturals, com ho mostra el fet que és un dels deu municipis valencians que recentment han passat a formar part d’Impuls a la Dansa, una iniciativa de l’IVC.

El hecho de que el festival Dansa O se celebre en el espacio urbano es una decisión orientada a conseguir nuevos espectadores y aficionados a la danza y crear nuevos públicos, acercar la danza al gran público y que las personas puedan tener una experiencia artística en un lugar de representación no convencional.