Ordre Proposta Descripció  Vots
1 5. Passeig Borriana-Port

Exposició: una de les reivindicacions històriques de la localitat ha sigut la construcció d'un passeig que connecte el Port amb la ciutat. Trobem molt important tant per al turisme com per a la gent de Borriana un passeig per a vianants i un carril bici que facilite la connexió i que aporte seguretat.

Proposta: la ciutadania proposa la construcció d'un passeig per a vianants i un carril bici que connecte la ciutat amb els poblats marítims.

149
2 3. Increment de zones verdes, millora de les instal·lacions i neteja dels parcs de la ciutat*

Exposició: alguns parcs de la nostra ciutat necessiten reparacions i el condicionament de les zones per als xiquets i xiquetes. També es troben a faltar més zones verdes al nucli urbà i urgeix la necessitat de solucions per al problema greu dels excrements de gossos.

Proposta: la ciutadania proposa la reparació i adequació de les zones per als xiquets i xiquetes als parcs de la ciutat; l'augment d'espais verds al nucli urbà; la plantació d'arbres; que s'habiliten espais per a tindre solts els gossos; la millora de la neteja dels parcs; la posada en marxa de campanyes de conscienciació sobre el problema dels excrements dels gossos, i que se sancionen amb rigor les persones que incomplisquen l'ordenança.

 118
3 4. Mercat dels diumenges a la mar

Exposició: el mercat dels diumenges a la mar és un punt de trobada molt popular a la nostra ciutat. Desgraciadament, genera contaminació al nostre entorn que té un impacte negatiu molt gran. El model actual no és sostenible mediambientalment.

Proposta: la ciutadania considera viable un mercat municipal de gestió directa els diumenges a la mar. Per a solucionar els problemes mediambientals proposa l'increment de papereres i contenidors de bosses en tot el recinte i en les zones limítrofes, la posada en marxa de campanyes de conscienciació i sancions per contaminar, tant als comerciants com a consumidors, i qualsevol altra mesura que puga pal·liar la contaminació de la platja, com pot ser l'augment de l'altura de les tanques i la limitació d'ús de bosses de plàstic per part dels comerciants i dels compradors.

 97
 4 8. Inversions en museus i Casa de la Cultura

Exposició: les propostes consideren necessari que el Museu de la Taronja es torne a obrir al més prompte possible. Igualment, es demana l'obertura del Museu del Cardenal Tarancon. També es demana que es milloren les deficiències de la Casa de la Cultura. Aquestes infraestructures es consideren necessàries per al desenvolupament de Borriana.

Proposta: la ciutadania proposa que es realitzen les inversions necessàries per a reobrir el Museu de la Taronja i per a obrir el Museu del Cardenal Tarancon. També proposa que s'invertisca en el condicionament de la Casa de la Cultura.

 79
1. Joventut, beques i obertura dels col·legis els caps de setmana

Exposició: molts joves han manifestat la petició de l'augment de beques escolars. També s'ha demanat l'augment d'activitats per a adolescents i joves i l'obertura dels col·legis els caps de setmana per a facilitar les pràctiques esportives.

Proposta: la ciutadania proposa que s'invertisca en dotació de beques i premis als millors expedients. Així mateix, proposa que s'organitzen més activitats culturals, esportives i d'oci, per a adolescents i joves. Les propostes consideren molt necessari que es puga accedir als camps dels col·legis els caps de setmana.

 70
 6  10. Millora dels accessos a Borriana. Neteja dels carrers

Exposició: en moltes propostes s'ha manifestat la importància de tindre uns accessos a la ciutat que faciliten el trànsit per les rondes que envolten Borriana. Així mateix, s'ha demanat que els accessos estiguen ben condicionats i que es mantinguen en les millors condicions. També es considera que és necessari que Borriana siga una ciutat neta i s'exposa que actualment caldria millorar aquest aspecte.

Proposta: la ciutadania proposa que es prenguen mesures de mobilitat per a facilitar el trànsit per les rondes de Borriana i l'accés al nucli urbà. També proposa que hi haja un manteniment adequat de les carreteres i vies d'accés. La ciutadania igualment proposa que es prenguen les mesures necessàries perquè Borriana siga una ciutat neta, i en aquest sentit es demana que es facen les inversions necessàries.

 66
2. Creació i millora de les zones esportives*

Exposició: a la vista de la mancança de zones esportives als parcs de Borriana (pistes de bàsquet, de futbol, d'skateboard, etc.), és important que la població jove, sobretot, dispose d'espais per a poder practicar aquests esports. Igualment, l'administració té l'obligació de promoure una vida sana i activitats d'oci saludables.

Proposta: la ciutadania proposa construir camps d'esports als parcs de la ciutat; millorar les pistes esportives del port, i crear zones de condicionament físic a l'aire lliure als parcs existents.

 62
 8 7. Crear més carrils bicis i millorar la xarxa dels carrils bici existents.

Exposició: la xarxa de carrils bici de Borriana es pot millorar considerablement. Igualment, s'han detectat deficiències en el traçat dels carrils bici del Port i del camí Fondo.

Proposta: la ciutdadania proposa augmentar la xarxa de carrils bici i millorar els existents. Això inclou repintar els indicadors i senyals, instal.lar més aparcabicis, fer campanyes de conscienciació sobre l'ús de la bicicleta, afavorir la circulació amb bicicleta dins del nucli urbà, etc. 

52 
 9 6. Inversions en actes culturals i festius

Exposició: la demanda d'activitats de caràcter cultural s'ha vist reflectida en les propostes. D'una banda, es demanen concerts, teatre, cinema, exposicions d'art i fins i tot espais per a desenvolupar activitats creatives. En definitiva, augmentar l'oferta cultural. D'altra banda, també s'ha manifestat el desig que s'augmenten els actes en les festes de la ciutat.

Proposta: la ciutadania proposa que es realitzen més inversions en actes culturals (cinema, teatre, concerts, exposicions...) i també inversions en activitats festives en les festes de Sant Josep, Sant Blai, la Misericòrdia i en les festes dels barris i dels poblats marítims.

 47
 10 9. Millores de caràcter general (infraestructures, condicionament, jardins, il·luminació, mobilitat...) als poblats marítims

Exposició: als poblats marítims viu cada vegada més població durant tot l'any. Durant molt de temps no s'han fet grans inversions en manteniment, entre altres raons, per l'estacionalitat de la població.

Proposta: la ciutadania proposa que es porten a terme millores de caràcter general en infraestructures, condicionament de carrers i vies públiques, zones enjardinades, il·luminació, trànsit i mobilitat, als poblats marítims. Igualment dotar de mobiliari urbà les vies que són utilitzades per tota la població, com per exemple el passeig marítim o l'avinguda de la Mediterrània (passeig Port-Grau).

 27