Una inversión de 3.563 euros ha conseguido eliminar todos los elementos que degradaban la Torre del Mar
Obras de restauración de la Torre del Mar
  • Una inversió de 3.563 euros ha aconseguit eliminar tots els elements que degradaven l'edificació protegida


La Regidoria de Patrimoni ha dut a terme els treballs de restauració de la Torre de la Mar de Borriana per a reparar els danys ocasionats per pintades i actes vandàlics que l'edifici havia patit en els últims anys, per a mantindre l'edificació en bones condicions i garantir-ne la conservació.

L'edil de Patrimoni, Vicent Granel, ha explicat que era necessari treballar en la restauració de la torre, “símbol històric de la zona marítima i del Clot”, i no podia seguir amb les pintades, grafitis i desperfectes “a causa dels actes vandàlics que ha patit".

Sobre aquest tema, ha manifestat la necessitat de “mantindre en valor el patrimoni local”, i això només s'aconseguirà, segons el seu parer, “amb el respecte que es mereix i deixant els actes vandàlics a un costat".

Per part seua, la restauradora de la localitat, Rosa Serra, ha subratllat que "no es tracta de grafitis artístics, sinó d'actes vandàlics, ja que la seua factura i la temàtica no ofereixen cap valor i, com es tracta d’un monument declarat com a Bé d'Interès Cultural, suposen una agressió i no tenen cap cabuda en aquest espai".

En aquesta ocasió, la restauració efectuada és una xicoteta intervenció en l'immoble, dedicada a netejar la pedra que li dona forma i a eliminar alguns desperfectes en els seus murs. Per a la qual cosa, s'ha contractat la redacció del projecte i restauració de la Torre del Mar per una quantia de 3.563 euros, dels quals, la redacció del projecte ha suposat 726 euros, i les obres de restauració 2.837 euros.

Granel ha apuntat que el problema “més important” que presentava la torre era l'existència en la primera planta d'una sèrie de grafitis situats en tres dels quatre murs interiors de la torre, i també en l'escala de pujada a la planta superior.

Un altre dels aspectes de degradació de l'edifici eren les restes biològiques, excrements d'aus, disseminats per les parets i en l'ampit de les finestres. "Els quals no només provoquen un mal estètic, sinó que suposen un problema de salubritat", ha precisat Granel. .

Per tant, l'objectiu fonamental d'aquesta intervenció, ha destacat el regidor de Patrimoni, ha sigut “retornar als interiors de la torre el seu aspecte anterior a les agressions que es caracteritzen per dificultar la llegibilitat del conjunt i per suposar un deteriorament considerable de l'immoble”.

Al mateix temps, ha insistit, s'ha procurat adequar l'interior amb la neteja, la consolidació i la reintegració puntual dels paraments. Finalment, s’ha dotat el lloc de les barreres físiques necessàries per a evitar o minimitzar el mal, en la mesura que siga possible, en cas de futures agressions d'aus i pintades.

El criteri d'intervenció seguit ha sigut el de conservació i manteniment, consistent en la reparació de xicotets danys ja produïts, com la neteja dels paraments, eliminació d'elements impropis, en aquest cas grafitis, i la consolidació i reintegració puntual dels morters.