El regidor de Via Pública de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, ha volgut oferir explicacions públiques sobre "la gestió que des que arribem al capdavant de l'equip de govern estem duent a terme per a acabar amb determinades situacions que es produïxen després de l'abandó de centenars de solars per part dels particulars, i que de moment hem aconseguit solucionar en al voltant d'un trenta per cent dels casos”. Aparisi ha volgut comparéixer públicament perquè segons ha explicat "entenem els veïns i veïnes que en els últims mesos ens han fet arribar reclamacions i queixes sobre l'estat dels solars en la ciutat, per això volem explicar que tipus de gestió podem realitzar i estem duent a terme des de l'Ajuntament”. Així, el regidor de Via Pública ha explicat que "al tractar-se de solars privats, el procés que el consistori seguix per llei és el de notificar fins en tres ocasions el requeriment de neteja de cada solar, per a més tard poder directament denunciar el propietari i finalment, després de l'orde judicial poder actuar en cada lloc, encara que eixe procés sempre s'eternitza per les al·legacions que tenen dret a presentar els propietaris, i moltes vegades, mercantils" Per tant, des del consistori "s'ha treballat en tot moment i especialment des de principis d'enguany gràcies al treball dels tècnics del departament, però ens agradaria que la gent entenguera que es tracta d'un procés llarg i costós fins a poder actuar de forma subsidiària per part del consistori”. De fet, ha indicat que "són prop de 500 els requeriments que ja s'han realitzat, molts d'ells heretats de fa anys de l'anterior equip de govern, encara que gràcies a la intensificació del treball realitzat des del consistori en els últims mesos, hem aconseguit solucionar quasi un terç d'estes situacions”. Aparisi ha volgut exemplificar este tipus d'actuacions amb què este mateixa setmana s'ha realitzat en el carrer Encarnación, en la que s'ha retirat una grua de grans dimensions després que fa ja anys l'empresa que s'encarregava de portar avança l'obra entrara en concurs de creditors i abandonara material i maquinària en el lloc on no es va acabar de realitzar la construcció. Segons Aparisi "és l'exemple del que succeïx de vegades amb mercantils, que després de deixar a mitges un projecte no tenen en compte els requeriments del consistori de retirar material i netejar la zona, fins que definitivament se'ns permet actuar de forma subsidiària i realitzar uns treballs que després hauran de ser costejats pels propietaris de cada terreny”.