Campaña de control de plagas de 2021
  • Des del proper dia 6 i fins al 19 d'abril, es realitzarà el primer tractament integral de desratització i desinsectació corresponent a 2021
  • Amb la finalitat d'evitar la possible proliferació de rates i panderoles

 L'Ajuntament de Borriana i Facsa, empresa encarregada de la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, realitzaran des del pròxim dia 6 i fins al 19 d'abril, el primer tractament integral de desratització i desinsectació corresponent a 2021, per a tota la xarxa de clavegueram del municipi, inclosa la zona dels poblats marítims, amb la finalitat de prevenir la possible proliferació de rates i insectes en el nucli urbà i el seu entorn.

Es tracta d'una actuació de caràcter preventiu que complementarà els treballs de prevenció que l'empresa realitza de manera rutinària, ja que, segons ha indicat el responsable de Serveis Públics, Vicent Aparisi, l’augment de les temperatures “pot propiciar un increment d'aquest tipus d'animals i insectes en aquestes dates, i amb això molèsties a la ciutadania”.

Per a garantir l'efectivitat d'aquest tractament preventiu, Aparisi sol·licita la col·laboració ciutadana, perquè en la seua opinió, “l'actuació més eficaç per a lluitar contra els plagues urbanes, radica a combinar i coordinar els esforços que es realitzen en el clavegueram públic amb els tractaments complementaris particulars” i, per això, ha aconsellat els veïns i les veïnes que, els dies previs a l’actuació, utilitzen productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i connexions particulars.

En aquesta línia, recomana també a la ciutadania “condicionar els habitatges deshabitats i els solars, així com utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i connexions particulars amb l'objectiu que els tractaments de prevenció siguen més eficaços.

De la mateixa manera, ha recordat a la ciutadania que pot contactar amb l'oficina d'atenció al client de Facsa o amb l'Ajuntament davant un possible cas de proliferació de rates o insectes, a fi que es duga a terme un reforç especial en la zona afectada.

Els treballs de desratització i desinsectació començaran a partir del pròxim 6 d'abril en tota la xarxa general municipal de sanejament, en concret, en boteres, arquetes, pous i col·lectors. En els quals, la brigada d'especialistes de la companyia Facsa aplicarà tractaments en què es combinen diferents mètodes, com la polvorització o l'aplicació d'esquers rodenticides, amb la finalitat d'incrementar la seua eficàcia.

Sobre aquest tema, el regidor de Serveis Públics i el cap de servei de Facsa, Alejandro Boado, han advertit sobre la possibilitat que durant el tractament, “inicialment, es genere una major activitat en els insectes a causa de l’efecte que produeixen els biocides”, també ha assegurat que el millor remei per a evitar-ne la proliferació és la col·laboració de tots“.

Tota la informació i consells preventius sobre el tractament contra els plagues urbanes es poden consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Borriana i Facsa han editat i que, a més de poder-se consultar en diferents edificis municipals de la localitat, s'han repartit en les diferents dependències municipals, centres públics i en establiments amb activitats de restauració.

Els treballs de fumigació dins de la campanya es duran a terme en tres fases. La primera de les quals es prolongarà fins al 19 d'abril. Referent a la campanya, Vicent Aparisi i Alejandro Boado han afirmat que les tasques preventives es realitzaran “en el menor temps possible i a través de batudes intensives per a garantir la màxima neteja de les diferents zones a tractar, a fi de controlar així el cicle de reproducció d'aquests animals en els espais públics”.