obras sensibilización

El pla d'obres de condicionament d'Itineraris Accessibles en diversos trams de la xarxa viària municipal continuen endavant a Borriana, i tal com ha explicat el regidor de Via Pública, Vicent Aparisi que hui mateix ha visitat les obres en la Ronda Panderola , “que avancen a bon ritme i en diversos dels punts on ja es van començar a executar durant el mes de desembre, els treballs ja estan acabats i l'accessibilitat a través de les voreres ha millorat completament”. Així, i tal com quedava reflectit tant en la Memòria Valorada prèvia a l'inici de les obres, com en les paraules que hui pronunciava el regidor, “l'objecte d'aquesta campanya d'obres i millores és el condicionament dels anomenats itineraris accessible mitjançant l'execució dels coneguts com a guals per als vianants en diversos punts de la ciutat, que una vegada acabats aconsegueixen enllaçar tot un recorregut en el qual l'accessibilitat s'ha solucionat de forma global”. A més, el mateix Aparisi ha comprovat de primera mà la tècnica utilitzada per a l'execució d'eixos guals per als vianants i que consisteix en la construcció de superfícies inclinades destinades a facilitar la comunicació entre plans situats a diferent nivell, seguint sempre les indicacions i que figuren tant en la normativa estatal com en l'autonòmica, i també dins de les determinacions marcades pel Pla Especial per a l'Accessibilitat a Borriana. Així, les dues grans àrees en les quals ja existien guals per als vianants però que precisaven de reforma o de millora han sigut les de la Ronda Panderola i el Passeig de Sant Joan Bosco. En la primera d'elles s'ha treballat i es continua amb les labors d'adaptació a les cantonades de la pròpia avinguda amb els carrers Carles I, carrer Vinarralls, carrer Sant Andreu, Av. València i carrer Joan d'Àustria, a més de l'encreuament situat al costat de l'Església dels Desemparats. La finalització d'aquests treballs suposarà l'enllaç directe amb algunes de les obres que ja s'han realitzat en l'Avinguda Sant Joan Bosco, els encreuaments de la qual i cantonades amb el carrer Riu Millars, Germanies, Mestre Serrano, República Argentina i el mateix Jardí del Bes, ja han sigut adaptades. Tal com concloïa el mateix Aparisi una vegada visitades les obres “esperem que estiguen totalment llestes abans de la finalització del mes de gener, i amb això haurem sumat un nou i gran itinerari adaptat a la nostra ciutat perquè cada dia Borriana siga molt més accessible i les possibles barreres arquitectòniques de la Via Pública queden cada vegada en el passat”.