Aparcamientos provisionales por las obras de la avenida de la Mediterrània
  • - Han començat els treballs per a adequar el solar propietat municipal situat en la zona de Roger de Flor darrere de la Biblio Port

  • - També s’ha sol·licitat permís a Ports de la Generalitat per a poder utilitzar com a aparcament provisional la zona de darrere de l'església


L'Ajuntament de Borriana ha començat els treballs per a adequar el solar propietat municipal situat en la zona de Roger de Flor darrere de la Biblio Port, per al seu ús provisional com a aparcament mentre s'executen les obres de remodelació de l'avinguda de la Mediterrània, segons ha avançat el primer tinent d'alcalde, Vicent Aparisi.

A més, ha explicat que el consistori ja ha sol·licitat permís a Ports de la Generalitat per a poder utilitzar també com a aparcament provisional la zona de darrere de l'església, i molt prompte s'obtindrà l'autorització.

En la zona de Roger de Flor, per les obres, se suprimeixen temporalment les places habituals d'estacionament, però en habilitar la zona contigua es dota d’un major nombre d'aparcaments de vehicles. A més, un camí estiga el permís de Ports, en la zona de darrere de l'església s'obtindrà una àmplia zona d'estacionament amb una capacitat de més de 2.000 places.

Aparisi ha indicat que es tracta d'una intervenció “d’envergadura” i, per tant, “en una obra de més de 8 mesos d'execució i del volum d'aquest projecte, s'han intentat conjugar dos prioritats, d'una banda, no alentir-ne l’execució i, per una altra, temporitzar l'obra de manera que no afecte gens ni miqueta en temporada alta a l'activitat dels comerços i negocis”.

Per això, i per tractar-se d'una obra “viva, subjecta a canvis i modificacions en la temporització”, el primer tinent d'alcalde ha manifestat que l'Ajuntament, “estarà permanentment obert al diàleg i a la interlocució amb tota la ciutadania per a tractar de solucionar els problemes que vagen sorgint i minimitzar-ne les molèsties”:

Inici de les obres

Cal recordar que una vegada passades Setmana Santa i Pasqua, aquesta setmana s'han iniciat les obres de la remodelació de l'avinguda de la Mediterrània. Una actuació que compta amb un pressupost de 2,2 milions d'euros i suposa la reordenació del vial amb la construcció d'un carril de ciclovianants, i la instal·lació de noves canonades d'aigua potable i canalitzacions i bombaments per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, així com la repavimentació del vial i el recobriment de les voreres, que tal com ja contemplava el projecte de les obres, en el cas dels treballs en les voreres s'iniciaran després de l'estiu.

Aquesta iniciativa millorarà considerablement els serveis de la zona i suposaran un alleujament de cara a les pluges i possibles inundacions, amb l'augment del sistema de drenatge i la capacitat de recollida d'aigua pluvial, a fi de tractar de mitigar les inundacions provocades per les fortes pluges, i també suposarà amplis beneficis quant a mobilitat i seguretat ciutadana.

Es tracta de l'execució de la primera fase de les obres que abasta el tram entre la carretera del Port i el carrer Joan Carles I, on no hi ha afecció de la zona del Domini Públic Maritimoterrestre, mentre que el segon tram no es podrà realitzar fins que no es tinguen tots els permisos de Costes.

Conscients de les molèsties i contrarietats que generaran aquestes obres, igual que moltes altres, que incomoden i afecten en qualsevol temporada que s'executen, el consistori va acordar amb l'empresa adjudicatària l'inici de les obres en passar Pasqua i també la suspensió temporal del 15 de juliol al 31 d'agost amb la finalitat de mitigar les possibles incomoditats a l'estiu de veïns i veïnes.

Característiques

Amb aquestes obres, Borriana gaudirà d'una nova secció viària amb una vorera de 4 metres d'ample a la qual se li adossa una línia d'aparcaments de 2,2 metres d'ample.

La calçada amb 2 carrils de circulació, de 3,25 metres cadascun, separarà l'espai reservat per a vianants i bicicletes. El projecte contempla la col·locació d'una canonada d'impulsió d'aigua potable de polietilè que substituirà l'actual de fibrociment.

També inclou noves canalitzacions i bombaments per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials que suposaran una millora de cara a les pluges i possibles inundacions. A més, es col·locaran bancs, papereres, nou enllumenat i s'està estudiant l'emplaçament d'arbres després de la petició del veïnat.