El Ayuntamiento de Burriana presenta el proyecto básico del nuevo consultorio médico del Port
presentación anteproyecto nuevo consultorio médico del puerto
  • - Amb una superfície construïda total de 650,97 m² sobre la parcel·la rectangular de 1.942,55 m² que es troba al costat de l'edifici de la Confraria de Pescadors, la cessió de la qual per part de la Generalitat encara està pendent

  • - El govern municipal de Borriana es va reunir anit amb veïns i veïnes del Port per a donar-los a conèixer l'avantprojecte de la nova infraestructura


El projecte del nou Consultori Mèdic del Port preveu la construcció d'un edifici de dos plantes amb accés principal des del passeig de l'avinguda de la Mediterrània amb una superfície construïda total de 650,97 m² en la parcel·la rectangular de 1.942,55 m² que es troba al costat de l'edifici de la Confraria dels Pescadors, la cessió de la qual per part de la Generalitat encara està pendent.

El govern municipal de Borriana es va reunir anit amb veïns i veïnes del Port per a donar-los a conèixer l'avantprojecte del nou Consultori Mèdic del Port, i per aquest motiu es va comptar amb la participació de les redactores tècniques de l'avantprojecte de la nova infraestructura sanitària.

En la trobada presidida per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, amb l'assistència de més de seixanta persones i amb una àmplia representació del govern municipal, es va explicar el projecte bàsic, tot i aclarint que el consistori “encara està a l'espera de la cessió per part de la Generalitat” de la parcel·la rectangular amb una superfície de 1.942,55 m² que es troba al costat de l'edifici de la Confraria de Pescadors, i on es preveu situar el centre auxiliar mèdic de la zona marítima.

L'alcaldessa va mostrar el seu convenciment que molt prompte l'Ajuntament rebrà la cessió per part de la Generalitat per a començar la construcció del nou edifici, i que el nou consultori “proporcionarà una gran comoditat als veïns i veïnes del Port”.

Així mateix, en la presentació amb els veïns i veïnes, va recordar que el pla funcional ja està redactat per l'Hospital la Plana i contempla tres consultes de medicina familiar i àrees de pediatria, extraccions, urgències i administració, amb la vista posada a dotar el Port d'una infraestructura sanitària “a l'altura de les necessitats dels habitants de la zona”.

Respecte a les instal·lacions esportives i de jocs que en l'actualitat estan en la parcel·la on es preveu situar el nou edifici, Safont va assegurar que des del govern local, “estem ja estudiant i valorant les possibles ubicacions per al trasllat a una zona pròxima”.

Característiques

Segons van explicar les arquitectes autores del projecte, el nou immoble contemplar un edifici de dos altures d'ús sanitari que potencia el caràcter d'edifici públic i li confereix una major visibilitat a escala urbana. Per a la redacció, han tingut en compte el programa funcional facilitat pel Servei d'Infraestructures de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el Pla General de Borriana i el Pla d’Usos dels Espais Portuaris.

Així mateix, van assenyalar que l'accés principal a l'edifici s'ha projectat des del passeig de l'avinguda de la Mediterrània i es planteja, a més, un accés secundari a l'edifici per la façana sud-est, connectat directament amb el PAC (punt d'atenció continuada-urgències), mentre que l'àrea posterior vinculada a aquest accés es reserva per als vehicles d'assistència

Les arquitectes van exposar que la superfície construïda total de l'edifici serà de 650,97 m² i es preveu que les dos plantes estiguen connectades per un nucli de comunicació vertical que consta d'escala i ascensor.

Respecte a la superfície construïda en la planta baixa van indicar que serà de 394 m², per a albergar una zona d’ús públic amb porxe d'accés principal al vestíbul, àrea de recepció amb dos despatxos, un de telefonia i un altre d'informàtica, 1 consulta pediàtrica, 1 consulta d'infermeria pediàtrica, zona d'espera i punt d'atenció de continuada (urgències), sala d'extraccions i lavabos. També compta amb una zona d'ús restringit amb sala de reunions, magatzems, vestuaris de personal i quart d'instal·lacions.

En planta primera, tal com van concretar els 256 m² de superfície construïda es contemplen 3 consultes de medicina d'adults i 3 consultes d'infermeria, a més d'una zona d'espera i lavabos.

Encara que des del principi es van barallar tres opcions d'ubicació, Safont va reiterar que “estem a l'espera de la cessió del solar per part de la Generalitat per a confirmar en unes setmanes la ubicació definitiva”.

L'alcaldessa va recordar que el consultori de l'avinguda de la Mediterrània, actualment tancat, no presta servei des de 2020 perquè no compleix la normativa ni les condicions bàsiques per a oferir una atenció de qualitat i perquè infringeix els protocols de protecció anticovid.

De fet, presentava evidents defectes estructurals i d'equipament que el converteixen en inadequat per a usos sanitaris, defectes que van motivar que, amb la irrupció de la pandèmia i l'activació dels protocols de protecció ciutadana, es procedira per part de Conselleria de Sanitat al tancament del Centre de Salut Auxiliar i que, provisionalment, fora traslladat a l'edifici municipal multifuncional del Grau.

Tinència d'Alcaldia

D'altra banda, el govern municipal preveu, després de les obres d'adequació ja finalitzades, que en uns mesos es trasllade la Tinència d'Alcaldia del Port a les instal·lacions on estava situat l'antic consultori en l'avinguda Mediterrània, 33, amb el consegüent estalvi per al consistori i, alhora, donar ús a un immoble municipal que encara que no és adequat per a consultori mèdic, sí que reuneix les condicions per a les dependències municipals de la Tinència d'Alcaldia.

A més d'albergar les instal·lacions municipals, està previst reservar una àrea perquè puga ser utilitzada també per l'associació de Veïns del Port, o per qualsevol altra entitat veïnal que ho sol·licite.

Els treballs d'adequació del local han consistit bàsicament en l'adaptació dels diferents espais del local existent per a albergar les dependències de la Tinència d'Alcaldia del Port. Amb un nou arxiu en la zona d'accés, s'han enderrocat els llavamans i els entaulellats de les parets de les zones de reconeixement, s'ha eliminat el vestidor de personal i s'han adequat els acabats i les instal·lacions dels espais resultants per a entitats veïnals.