Proyecto del plan de actuación en el Clot  con fondos FEDER
  • A més de la restauració forestal amb l'eliminació de vegetació invasora i la plantació d'autòctona, entre altres propostes

  • El govern municipal presenta en la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal l'avantprojecte d'actuació amb Fons FEDER


El govern municipal de Borriana ha presentat en la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu l'avantprojecte d'actuació en el Paratge amb el finançament dels Fons FEDER, que inclou entre altres actuacions la regeneració de l'ullal que existia en la capçalera i la creació d'una aula de naturalesa oberta.

Es tracta, segons ha explicat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis, d'un projecte bàsic redactat per la Fundació Limne, que contempla, a més, la creació d'una àrea recreativa, la restauració forestal amb eliminació de plantes invasores i la plantació d'autòctones, així com la millora de la senyalització i dels camins.

Respecte a la recuperació de l'antic meandre que en el seu moment va ser terraplenat per a augmentar la superfície agrícola, actualment improductiva, Arnandis ha explicat que amb la restauració el consistori es proposa “recuperar una topografia més pròxima a l'original, adaptada a les dinàmiques del riu”, amb l'objectiu de “alleujar problemes d'erosió i inundacions, crear hàbitat, recuperar els processos naturals i recuperar un paisatge natural pràcticament desaparegut al litoral”.

Quant a la proposta de la creació d'una Aula Natura oberta, segons ha indicat el regidor de l'àrea, la proposta passa per situar-la en l'espai principal de la Torre de la Mar i amb un concepte d'exposicions obertes i amb la perspectiva de futur de crear dos espais més.

En l'àrea Recreativa Multiusos, ha explicat Arnandis, es proposa la construcció d'una àmplia zona, emplaçada després del meandre, que conjugue l'educació ambiental, el descans, la socialització i l’esport. De manera que comptaria amb espais de berenador i descans, de jocs i educació mediambiental, d'observació d'aus i, en general, de fauna i paisatge, i també amb àrees d'exercicis per majors i joves vinculat a l'itinerari accessible.

Sobre les actuacions en l'adequació de camins, es planteja centrar els esforços en la creació de noves sendes a l'entorn de l'àrea recreativa, adaptades a les persones amb mobilitat reduïda, i la millora de la senyalització, que actualment no compleix la normativa quant a materials, tipografia, imatge, etc.

Les actuacions del bosc de ribera que es plantegen en el Pla bàsic són de continuïtat a les realitzades fins ara, en la primera línia de ribera i en les noves àrees que es crearan, centrades en la retirada de vegetació invasora, eliminació de canyes, d'acàcies falses, de bambú de lligabosc japonès, entre d’altres.

Finalment, Bruno Arnandis ha assenyalat que els passos a seguir en els pròxims mesos amb aquesta proposta de Pla Bàsic d'Actuacions es resumeixen en la recollida i adaptació de les esmenes i propostes que es deriven de la Junta Protectora, la presentació de la proposta final amb la memòria, pressupost, annexos i plans, i la tramitació de les autorització pertinents davant dels organismes competents de Conca i Ambiental.