Bando con las medidas para las fiestas de la Misericòrdia 2022
Bando municipal fiestas de la Misericòrdia 2022
  • - El termini de presentació de les sol·licituds i impresos de les penyes i grups d'amics i amigues comença avui 1 d'agost i finalitzarà el 29 d'agost

  • - S'ha de realitzar a través del model normalitzat disponible en el tauler d'anuncis de la pàgina web municipal <https://burriana.sedeelectronica.es/board/>, així com en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)


L'Ajuntament de Borriana ha emès el ban que estableix la normativa en relació amb les activitats que realitzen penyes i agrupacions festives amb motiu de les pròximes festes de la Misericòrdia 2022 que se celebraran en el municipi entre el 2 i l'11 de setembre.

El decret signat per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, conté les normes que pretenen “minimitzar i evitar causar perjudicis i molèsties a la població i garantir la seguretat de les persones i els béns”. A més, determina els terminis de presentació de sol·licituds per a les activitats de les penyes i grups.

El termini de presentació de les sol·licituds i impresos de les penyes i grups d'amics i amigues comença avui 1 d'agost i finalitzarà el 29 d'agost, inclusivament, i s'ha de realitzar a través del model normalitzat disponible en el tauler d'anuncis de la pàgina web municipal <https://burriana.sedeelectronica.es/board/>, així com en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

Les sol·licituds i impresos s'han de presentar, preferentment, a través de la seu electrònica de la pàgina web municipal, fent ús del procediment ‘Sol·licitud Festes de la Misericiordia 2022 (penyes/grups)’, que està disponible com a tràmit destacat en l'enllaç <http://burriana.sedelectronica.es/info.2>. Per a la presentació en el Registre general de l'Ajuntament de forma presencial s’haurà de sol·licitar cita prèvia.

El ban arreplega les normes per a locals i casals per a la realització de dinars, sopars o porrats en la via pública, igual que per a la cessió de material municipal com ara tanques, per a les actuacions musicals, balls o similars en la via publica, per a les atraccions firals amb elements desplegables en via publica i, també, per a actuacions musicals, balls o similars en locals que ja disposen de llicència, o la normativa en matèria de contaminació acústica, entre altres qüestions.

Locals i casals

Les penyes i grups d'amics hauran de comunicar a l'Ajuntament la ubicació del local on es pretén realitzar les reunions festives i prohibeix l'expedició de begudes alcohòliques a persones menors d'edat, així com a terceres persones amb finalitats lucratives, amb la finalitat d'evitar la competència deslleial als establiments comercials degudament autoritzats.

En els casals ocupats íntegrament per persones menors de 18 anys, es prohibeix el simple fet de tindre o emmagatzemar begudes alcohòliques, i les possibles existències seran decomissades per la Policia Local.

L'aforament màxim dels locals serà d'una persona per metre quadrat i hauran de reunir les condicions mínimes d'habitabilitat, seguretat i higiene i hauran de disposar d’extintors contra incendis, servei d'aigua i llum elèctrica.

Respecte a l'horari dels locals, el decret d'Alcaldia estableix que les nits de diumenge 4, dilluns 5, dimarts 6 i dijous 8 de setembre es desconnectarà la música a la 1.30h i el local haurà d'estar completament desallotjat i tancat a les 2h. Mentre que les nits de divendres 2, dissabte 3, dimecres 7, divendres 9 i dissabte 10, la música es desconnectarà a les 3.30h i el local haurà d’estar tancat a les 4h.

Quant a l'horari per als dinars, sopars o porrats en la via pública, les taules, cadires i qualsevol altre tipus d'instal·lacions o elements mòbils no podran traure's a la via pública fins a les 12h del migdia i hauran d’estar retirades a les 16h en el cas dels dinars. Per als sopars, no es podran traure fins a les 20h i hauran d’estar retirades a les 24h i deixar la via pública on s'haja celebrat en perfectes condicions de neteja abans del tancament.

Tanques

Sobre la cessió de tanques, el document municipal indica que s'han de sol·licitar a l'Ajuntament, que cedirà el seu ús segons disponibilitat, i també exposa que no cedirà cap entarimat o similar, atès que no disposa de material suficient per a totes les penyes i agrupacions.

Actuacions musicals i balls en via pública

Si les penyes o col·lectius pretenen realitzar algun espectacle musical, ball, discomòbil o similar, l'horari fixat de les nits de diumenge 4, dilluns 5, dimarts 6 i dijous 8 és de desconnectar la música a la 1.30h i de tancament del local a les 2h, mentre que les nits del divendres 2, dissabte 3, dimecres 7, divendres 9 i dissabte 10 l'horari de la música serà fins a les 3.30h i el tancament a les 4h.

En relació a les xarangues, batucades i altres actes de característiques similars en la via pública, no podran dificultar o obstruir la circulació i els horaris seran fins a la 1.30h les nits de diumenge 4, dilluns 5, dimarts 6 i dijous 8, i fins a les 3h les nits de divendres 2, dissabte 3, dimecres 7, divendres 9 i dissabte 10 de setembre.