subvenciones para actividades culturales de 2022 en Burriana
  • - El Consistori destina 9.000 euros a subvencionar projectes de música, teatre, dansa, arts visuals, cinematografia i cultura tradicional

  • - El termini de sol·licituds estarà obert fins al 5 d'agost per a entitats inscrites en el Registre d'Associacions de Borriana


L'Ajuntament de Borriana ha publicat la convocatòria de les subvencions per a activitats culturals de 2022. Aquestes ajudes estan destinades a la promoció d'activitats culturals de música, teatre, dansa, arts visuals, cinematografia i cultura tradicional.

El consistori, que ha destinat un pressupost total de 9.000 euros, ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds, que s'allargarà fins al pròxim 5 d'agost inclusivament. Una inversió que, en paraules del regidor de Cultura, Vicent Granel, “farà possible que molts projectes d'interès cultural puguen eixir endavant i arribar a tota la ciutadania”.

En aquest sentit, Granel ha assegurat que Borriana “continua apostant per la cultura local, donant suport amb aquestes subvencions que ara es publiquen als projectes més interessants que revitalitzen cada dia l'activitat cultural de la ciutat i la vida social dels veïns i les veïnes”.

Amb aquesta línia de finançament, l'Ajuntament podrà subvencionar fins al 100% del projecte i fins a un import màxim de 3.000 euros, destinats a les despeses corrents que tinguen relació amb l'activitat subvencionada i que es realitzen entre l'1 de gener i el 30 de desembre de 2022.

D'altra banda, cal destacar que només es concedirà una subvenció per cada entitat que es presente i, abans de la data de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província, podran presentar-se aquelles entitats la finalitat de les quals siga la promoció i difusió de la cultura i estiguen inscrites en el Registre d'Associacions de Borriana.

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva, a través de la comparació de les sol·licituds presentades, valorant criteris com el pressupost destinat, el programa anual d'activitats, la memòria de resultats de les seues accions culturals, la formació dels membres, els programes de formació cultural o la continuïtat de l'associació.

A més, cal destacar que només es tindran en compte projectes culturals per a la promoció d'activitats culturals de música, teatre, dansa, arts visuals, cinematografia i cultura tradicional. Per tant, no es valoraran els projectes que se centren en activitats vinculades a les festes locals, tradicionals o de barri, o els relacionats amb l'exercici físic i l'esport.

Les sol·licituds s'hauran de presentar-se en el registre electrònic de l'Ajuntament a través del tràmit específic a tal efecte, Subvencions culturals 2022. Tant les bases com els models de sol·licitud i la mateixa convocatòria es troben publicades en la seu electrònica municipal <http://burriana.sedelectronica.es/info.0>.