En la sessió celebrada en el Saló de Plens municipal també s'han arreplegat les propostes i recomanacions per a l'elaboració de les Ordenances Fiscals i el Pressupost de 2019


El Saló de Plens de l'Ajuntament de Borriana ha tornat a acollir una nova sessió del Consell Social, que en aquesta ocasió ha reunit a una vintena de representants municipals i d'associacions i col·lectius de la ciutat per a seguir donant veu i participació a la ciutadania en les decisions i projectes municipals. Dins dels diferents punts de l'ordre del dia, s'ha aprovat inicialment l'esborrany de l'acta de la sessió anterior i s'ha repassat l'informe d'activitats del mateix Consell durant el 2017, per a seguidament començar amb les aportacions que en matèria d'ordenances fiscals i Pressupost Municipal han volgut fer els representants d'associacions i col·lectius presents en el Saló de Plens.
Dos dels punts més destacats de la nova sessió del Consell Social, han sigut les propostes de creació de dues noves taules de treball, para com ha explicat la regidora de Participació Ciutadana i Transparència, Maribel Martínez, “perfilar encara més i ajustar la presència de cada associació i les seues valuoses aportacions en els diferents àmbits d'actuació municipal a nivell social, i que així la canalització de les propostes, suggeriments i projectes aportats per la ciutadania siguen més ràpids i senzills d'aplicar una vegada proposades en cadascuna de les taules”. Així, s'han acabat creant tant la Taula de Treball d'Igualtat, com la referent a Participació Ciutadana, en la qual, per exemple, s'inclourà el treball que fins ara es duia a terme en l'anàlisi i aportacions de l'aplicació de l'Estratègia EDUSI a Borriana. Per la seua banda, ha sigut l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, qui presideix el Consell Social, qui ha fet un resum i ha donat compte de les actuacions i treball realitzat fins al moment per a l'elaboració del Pla Integral de la Zona Centre, que ja es va presentar en forma d'esborrany al veïnat de la zona la passada setmana. Finalment, també ha quedat establit el calendari de sessions del Consell Social, que se celebrarà cada últim dimarts dels mesos de Setembre, Gener i Maig, com en el cas del celebrat avui en l'Ajuntament de Borriana.