Burriana remodela el área industrial de la carretera de Nules
  • Els treballs han suposat una inversió d'un poc més de 142.500 euros, subvencionats en la major part per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace)


L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de la carretera de Nules. Un projecte que contempla també un carril bici al llarg del carrer Argila per a connectar amb el ja existent en la CV-18, per a fomentar la mobilitat sostenible en els desplaçaments al polígon.

L'execució dels treballs de remodelació han suposat una inversió d'una mica més de 141.500 euros, subvencionats en la major part per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace).

D'altra banda, s'ha ampliat la secció en la carretera de Nules en 2,5 metres d'ample amb la construcció d'un mur de formigó armat entre la C/ Quars i la rotonda de La Joya per a poder enllaçar la via ciclista, a través del camí les Monges, fins al vial autonòmic, la construcció del qual està a punt de concloure, que ha comptat amb 30.365 euros procedents de romanents de tresoreria municipal de 2020.

Segons ha indicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, aquestes obres adjudicades a Becsa SA i amb un termini d'execució d'aproximadament tres mesos, signifiquen “potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, així com millorar la productivitat de les empreses existents en aquesta àrea industrial”.

Amb aquesta iniciativa es pretén, a més, ha assenyalat, d'una banda, garantir “la seguretat de les indústries i de les persones usuàries” i, al mateix temps, emparar “la seguretat viària i l'adequada mobilitat de vianants i vehicles”.

Mitjançant el projecte, ha precisat Arnandis, s'ha dotat a la zona de la carretera de Nules de senyalització i identificació dels carrers, de més aparcaments, de nous accessos, de passarel·les per als vianants, i s'han ampliat vials.

També s'han millorat les zones verdes i s'ha creat una eina web amb informació de la zona industrial accessible en Ivace, igual que es preveu la implantació de sistemes de gestió de residus.

A més, Arnandis ha afegit que s'ha millorat la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local, i també amb serveis contra incendis. Així mateix, s'ha optimitzat l'enllumenat públic, amb mesures d'eficiència energètica o energies renovables.

Sobre aquest tema, ha destacat que totes aquestes actuacions de millora en l'espai industrial-empresarial “redunden directament en les empreses instal·lades, en els treballadors i treballadores, així com en la ciutadania i els usuaris del polígon”.