ple gener

El primer ple ordinari de l'Ajuntament de Borriana l'any 2019 ha tingut lloc durant la vesprada de dijous en el Saló Municipal de Plens, on l'equip de govern de Borriana ha donat compte de, entre altres assumptes, la informació econòmica del tercer trimestre de 2018, la qual cosa en paraules de la mateixa regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “suposa un bon exemple de la gestió que durant els tres últims anys i mig s'ha dut a terme des de l'equip de govern, i com el treball dels diferents departaments implicats en la gestió econòmica municipal, acaba per redundar en dades i xifres molt millorades respecte a legislatures anteriors”.
Dins d'eixa dació de comptes del tercer trimestre de 2018, destaca, per exemple, la línia decreixent referent als períodes de pagament a proveïdors de la institució municipal, que en aquesta part de l'any va quedar situada en 12 dies, mantenint les xifres del conjunt de l'any, ja que en els dos trimestres va ser de 17 i 10 dies respectivament. Tal com ha explicat la pròpia Rius, “des que a mitjans de 2015 vam començar a gestionar la regidoria d'Hisenda municipal, aquesta va ser una de les nostres prioritats, i en les tres anualitats s'ha aconseguit que mai s'arribara als vint dies de període mitjà de pagament a proveïdors”. En 2016 les xifres dels quatre trimestres van ser de 14, 19, 12 i 7 dies de mitjana, mentre que en 2017 en cap dels quatre trimestres es van depassar els dotze dies de mitjana per als pagaments. Així, i tal com ha volgut recordar Rius “hem aconseguit aconseguir els 12 trimestres consecutius baixant el període de pagament per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat, la qual cosa entenem que no solament és una xifra, sinó que ha suposat un factor més per a la millora i enfortiment de diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i en la forma escaient, amb el que també la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament ha anat en augment clarament”. A més, en la part resolutiva del ple, també s'ha aprovat el punt a través del qual es milloren les condicions de treball de les persones empleades públiques de l'Ajuntament de Borriana relativa al preu de les gratificacions realitzades durant les diferents celebracions de Nadal en les quals han treballat.