1. Informació general

1.1 Què són els pressupostos participatius?

L'Ajuntament de Borriana, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, ha posat en marxa un procediment de participació de la ciutadania en el procés d'elaboració dels pressupostos municipals per a 2016. A través d’aquesta eina participativa, una part dels fons destinats a les inversions es destinarà a realitzar les propostes que presenten els veïns i veïnes de la ciutat.1.2 Quines propostes puc fer?

Pots indicar propostes d'inversió per a millorar el teu municipi. Per exemple: ampliar i dotar de més engrunsadores tots els parcs de Borriana, reunir tots els serveis socials en un mateix edifici per a no haver d'anar d'una banda a l'altra, fer un carril bici fins al Port, crear una borsa d'habitatges socials per als que més ho necessiten, adaptar les voreres per a les persones que van amb cadira de rodes, construir parcs esportius als barris, etc.

 2. Com es durà a terme tot el procés?

T'ho expliquem pas a pas a continuació. En el Portal de Participació http://participa.burriana.es trobaràs informació detallada i actualitzada de tot el referent a aquest procés participatiu.

  2.1 Primera fase: recollida de propostes

La primera fase «Recollida de propostes» començarà el 5 d'octubre i acabarà el 18 d'octubre. Durant aquestes dues setmanes s'arreplegaran les propostes realitzades per la ciutadania de forma telemàtica (en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, per correu electrònic a l’adreça participa@burriana.es) i en persona, en els diferents llocs habilitats, en els quals hi haurà material disponible per a realitzar la proposta.

 2.2 Qui pot fer propostes?

Qualsevol persona que tinga bones idees per a incorporar-les als pressupostos municipals pot presentar les seues propostes i participar en aquesta consulta. En aquesta primera fase no s'ha considerat necessari establir cap requisit referent a l'edat.

Per a poder votar en la segona fase serà necessari tenir complits 16 anys i estar empadronat a Borriana abans de l'1 de gener de 2015.

2.3 On puc presentar les meues propostes?

 • Per via telemàtica: en el Portal de Participació http://participa.burriana.es i per correu electrònic a l’adreça participa@burriana.es.
 • Personalment, en les urnes habilitades en els llocs que s'indiquen a continuació, durant l'horari en què són oberts, i per Registre General de l'Ajuntament.

És convenient que les propostes s'acompanyen d'una breu explicació.

Llocs de presentació:

 • Ajuntament
 • Casa de la Cultura
 • Tinència d'Alcaldia del Port
 • Piscina municipal
 • Pavelló poliesportiu de la Bosca
 • Instal·lacions esportives del camí de Llombai
 • Policia Local
 • CSI 1. Centre de salut de la Bosca
 • CSI 2. Centre de salut d'especialitats
 • Mercat Central
 • Mercat dels dimarts
 • Centre Rafel Martí de Viciana
 • Teatre Payà
 • Institut IES Llombai
 • Institut IES Jaume I

2.4 Quantes propostes puc presentar?

 Les que tu vulgues. Pots utilitzar més d'una papereta si és necessari. O presentar-les en el Portal de Participació http://participa.burriana.es. Consulta el punt 2.3 per saber on pots presentar les teues propostes.

 2.5 Fins a quin dia puc presentar les meues propostes?

 Fase 1. Recollida de propostes: del 5 al 18 d'octubre.

 2.6 Ja he presentat la meua proposta, quin és el pas següent?

Una vegada s’arrepleguen totes les propostes, es valoraran i es triaran les que passaran a la segona fase: la votació. Continua llegint el punt següent 2.7.

 2.7 Qui du a terme la selecció? Amb quins criteris?

 Un grup de tècnics de l'Administració seleccionaran les propostes que tècnicament es puguen dur a terme, que es troben dins de les competències locals, que es puguen assumir econòmicament i que contribuïsquen a millorar la ciutat. Sens dubte, seran les millors propostes possibles per a Borriana.

Les paperetes que no complisquen els requisits anteriors, que incloguen continguts contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans, continguts o expressions racistes, xenòfobes, sexistes, o que atempten contra la dignitat de la persona, seran excloses de la selecció.

2.8 On i quan es publicaran les propostes que passen a les votacions?

 Els resultats de la selecció de propostes es publicaran, quan finalitze el termini de presentació i després de la selecció, en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en el BIM, en els diferents mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.

3. Segona fase: votació de les propostes seleccionades

 Al mateix temps que es publiquen les propostes seleccionades es convocarà la ciutadania a una fase de votació durant el termini que s'indique, que es publicarà igualment en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en el BIM, en els diferents mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.

3.1 Qui pot votar?

Les persones majors de 16 anys empadronades a Borriana abans de l'1 de gener de 2015. Els tècnics municipals comprovaran que es compleixen aquestes dues condicions, requisit necessari perquè el vot siga considerat vàlid.

3.2 Puc votar més d'una vegada?

 No! Només s'admet un vot per persona. Abans de comptar els vots es comprovarà informàticament aquest extrem. Si es detecta que una persona ha votat més d'una vegada, s'anul·laran totes les paperetes amb el mateix DNI.

 3.3 On es realitzaran les votacions?

 • Per via telemàtica: Portal de Participació http://participa.burriana.es.
 • Personalment, en les urnes habilitades en els llocs que s'indiquen a continuació, durant l'horari en què són oberts:
  • Ajuntament
  • Casa de la Cultura
  • Tinència d'Alcaldia del Port
  • Piscina municipal
  • Policia Local
Quantes propostes es poden votar?

Els tècnics seran els encarregats, d'acord amb els criteris del punt 2.7, de determinar les 10 propostes que passen a la segona fase, i que apareixeran en la papereta i en el Portal de Participació http://participa.burriana.es. D’aquestes, es podrà votar fins a un màxim de 3 (vegeu els punts 3.1 i 3.2).

3.4 Fins a quin dia puc votar?

Període de votació de les propostes seleccionades: del 23 al 31 d'octubre.

3.6 Ja he votat! I ara què?

Quan finalitze el període de votació es farà el recompte dels vots que ha rebut cada proposta. Tenint en consideració els costos de les propostes, la disponibilitat pressupostària, l'àmbit d'actuació i altres factors correctors, l'equip de govern inclourà les iniciatives corresponents en la partida d'inversions del projecte de pressupostos ordinaris de Borriana per a 2016. El nombre final de propostes que es duran a terme dependrà en gran mesura de la inversió necessària. La Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència informarà d'aquest extrem oportunament.

I tot açò haurà sigut possible gràcies a la teua participació. Enhorabona!

3.7 Publicació dels resultats

Els resultats de les votacions es publicaran en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en el BIM, en els diferents mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.

3.8 Quan veuré realitzades les propostes?

Una vegada el Ple de l'Ajuntament aprove els pressupostos, les regidories implicades establiran el seu calendari d'actuacions. Periòdicament s'informarà de l'execució de les propostes aprovades, que s'hauran de realitzar —o d’iniciar— l'any natural de 2016.

4. Encara tinc alguns dubtes...

Si després de consultar aquest document encara tens algun dubte, comprova la informació detallada en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, o envia la teua consulta a través de l’adreça participa@burriana.es i et respondrem al més prompte possible. També et pot ajudar l'oficina d'atenció a la ciutadania, situada a l'Ajuntament.

 

5. Agraïments i propostes de millora

Gràcies per participar en aquest procés d'elaboració dels pressupostos participatius. Per primera vegada, els ciutadans i ciutadanes de Borriana han pogut expressar en quines iniciatives volen que es realitzen inversions.

Si desitges realitzar algun suggeriment de millora o comentar algun aspecte de tot aquest procés envia un missatge a participa@burriana.es.

 

2.6 Ja he presentat la meua proposta, quin és el pas següent?

El pas següent, ara que ja ha finalitzat el període de recollida de propostes, és votar 3 de les 10 propostes seleccionades. Pots consultar-les en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en el BIM, en els diferents mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.

Continua llegint el punt següent 2.7.

2.7 Qui ha fet la selecció de les propostes?

Un grup de tècnics de l'Administració han seleccionat les propostes que tècnicament es poden dur a terme, que es troben dins de les competències locals, que es poden assumir econòmicament i que contribuiran a millorar la ciutat.

Les úniques paperetes que s'han exclòs són les que no complien els requisits anteriors, o incloïen continguts contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans, continguts o expressions racistes, xenòfobes, sexistes, o que atemptaven contra la dignitat de la persona. La resta, s'han tingut totes en compte.

2.8 Però quins criteris s'han seguit per a seleccionar les propostes que han passat a la fase de votació?

De totes les que complien els requisits anteriors, els tècnics de l'Administració han agrupat les paperetes per temes o àmbits afins i s'han ajuntat totes les propostes que demanaven aproximadament el mateix (per a entendre'ns, les mateixes idees però cada u ho expressava amb les seues paraules), com ara, per exemple, més inversions per a beques, o per al passeig Borriana-Port, etc.

De totes les 'agrupacions' han escollit les 10 que tenien un nombre més elevat de propostes, que són les que han passat a la segona fase. D'aquestes 10, n'has de triar 3.

2.9 A veure si ho entenc, les 10 propostes que han passat a la segona fase són les que més s'han repetit?

Sí. Amb tot, algunes que no han passat a la segona fase que es referien a qüestions molt puntuals (arreglar un banc, substituir un arbre...), les atendran les àrees corresponents de l'Ajuntament. I la resta es tindran en compte per a futures inversions.

2.10 D'acord. Aniré a votar. Quines propostes s'incorporaran als pressupostos de 2016?

Les 3 propostes més votades. Sens dubte, seran les millors propostes possibles per a Borriana.

2.11 I què passarà amb les 7 restants?

Pel que fa a les 7 propostes restants, l'Ajuntament intentarà també portar-les a terme, si no totalment, almenys alguna part. En qualsevol cas, es tindran en compte per a futurs pressupostos i inversions.

 3. Segona fase: votació de les propostes seleccionades

Al mateix temps que es publiquen les propostes seleccionades es convocarà la ciutadania a una fase de votació, que es publicarà igualment en el Portal de Participació http://participa.burriana.es, en els taulers d'anuncis dels locals municipals, en el BIM, en els diferents mitjans de comunicació local i en les xarxes socials.

3.1 On puc consultar les propostes?

S'han editat uns fullets informatius amb les 10 propostes seleccionades que s'han repartit als llocs on hi ha urna de votació (punt 3.4). Si vas a votar presencialment (punt 3.4), el mateix fullet inclou unes caselles on has d'indicar les 3 propostes que més t'agraden. Per qüestions d'espai, en els fullets només s'ha inclòs el títol i la proposta.

En el Portal de Participació http://participa.burriana.es s'ha inclòs una breu explicació de motius de cada proposta.

3.2 Període de votació

Es poden votar les propostes des del 23 fins al 31 d’octubre.

Recorda, només pots votar 3 com a màxim de les 10 propostes.

3.3 Qui pot votar?

Les persones majors de 16 anys empadronades a Borriana abans de l'1 de gener de 2015. Els interventors comprovaran que es compleixen aquestes dues condicions, requisit necessari perquè el vot siga considerat vàlid.

3.4 On puc votar?   

- Presencialment, en les urnes habilitades en els llocs que s'indiquen a continuació, durant l'horari habitual en què són oberts.

Per a poder votar has de presentar el DNI. L’interventor comprovarà, abans de dipositar la papereta, que tens més de 16 anys, que estàs empadronat a Borriana i que no has votat anteriorment (en persona o telemàticament).

Has d'indicar el número identificatiu de les 3 propostes que més t'agraden en les caselles que es troben en el full de votació.

Llocs on pots votar:

 • Ajuntament
 • Casa de la Cultura
 • Tinència d'Alcaldia
 • Piscina Municipal
 • Pavelló poliesportiu de la Bosca
 • Instal·lacions esportives del camí de Llombai
 • Policia Local
 • Centre Rafel Martí de Viciana
 • Per Internet, a través del Portal de Participació http://participa.burriana.es

Per a poder votar en línia és necessari que abans obtingues un codi d’accés a la plataforma de votació. Continua llegint en el punt següent 3.4.1.

3.4.1 Obtenció del codi d’accés per a votar per Internet

Aquest codi d’accés és necessari per a assegurar un correcte desenvolupament del procés de votació en línia. Permet comprovar que la persona que emet el vot és realment qui diu ser, que té complits 16 anys i que està empadronada a Borriana. També assegura que cada persona només vota una vegada.

El codi d’accés s’ha de recollir, presentant el DNI, als mateixos llocs on hi ha urnes per a la votació presencial, durant el seu horari habitual. L’interventor comprovarà que tens més de 16 anys, que estàs empadronat a Borriana i que no has votat anteriorment (ni presencialment ni en línia) i et proporcionarà el codi d’accés.

Quan l’hages obtingut, ja podràs votar en línia en el Portal de Participació http://participa.burriana.es

3.5 Puc votar més d'una vegada?

No! Només s'admet un vot per persona. Com s'ha indicat en el punt anterior 3.4, es comprovarà que cada persona només vota una vegada, presencialment o per Internet.

3.6 Quantes propostes es poden votar?

De les 10 propostes, pots votar-ne 3 com a màxim.

3.7 Fins a quin dia puc votar?

Període de votació de les propostes seleccionades: del 23 al 31 d'octubre.

3.8 Ja he votat! I ara què?

Quan finalitze el període de votació es farà el recompte dels vots que ha rebut cada proposta. Tenint en consideració els costos de les propostes, la disponibilitat pressupostària, l'àmbit d'actuació i altres factors correctors, l'equip de govern inclourà les iniciatives corresponents en la partida d'inversions del projecte de pressupostos ordinaris de Borriana per a 2016. El nombre final de propostes que es duran a terme dependrà en gran mesura de la inversió necessària. La Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència informarà d'aquest extrem oportunament.

I tot açò haurà sigut possible gràcies a la teua participació. Enhorabona!