SEGONA FASE - PROPOSTES DE LA CIUTADANIA - RECOLLIDA DE SUPORTS DE L’1 AL 31 DE JULIOL

 

Es pot donar suport a totes les propostes que es desitge, però cada proposta només pot tindre un suport per persona.

Manifeste el meu suport a les propostes que s’indiquen a continuació per als Pressupostos Participatius 2017 de l’Ajuntament de Borriana.


1. Millora de les instal·lacions de la biblioteca municipal: ampliació, aula d’estudis, adquisició de fons bibliogràfic, augment del nombre d’ordinadors...
2. Lloguer de bicicletes municipals amb punts per a agafar/deixar les bicicletes en diferents punts de la ciutat.
3. Carril bici fins a l’estació de Renfe.
4. Millorar la xarxa de carrils bici existent a Borriana: senyalització, pintura, aparcabicis…
5. Construcció d’un skate park.
6. Augment de les instal·laciones esportives en els parcs i millora de les existents.
7. Millora de les instal·lacions del gimnàs de la piscina municipal.
8.  Millora de l’accessibilitat  en tota la ciutat: carrers, voreres, accessos, rastells, pas per a cadires de rodes, etc.
9. Augmentar les zones de platges accessibles i millorar les existents.
10. Creació del museu faller dins de la Casa de la Cultura.
11. Millora de les zones verdes i parcs: més mobiliari infantil, infraestructures, aparells per a a fer esport, augment de l’arbratge…
12. Adaptació dels parcs de la ciutat -mobiliari, jocs, etc.- per a persones amb mobilitat reduïda, tercera edat, etc.
13. Instal·lació d’aire condicionat al Pavelló de la Bosca: reduir la temperatura en les pistes perquè es puga fer esport en millors condicions.
14. Condicionament i millora de l’antic poliesportiu de la Bosca: despatxos per als clubs esportius i millores en  la pista i grades.
15. Condicionar l’espai de de la Pl. Francisco Tomás y Valiente amb millores en el mobiliari urbà, paviment, etc.
16. Il·luminació dels edificis monumentals de la ciutat: Casa de la Cultura, torre del Mar, etc.
17. Digitalitzar i indexar els llibres que tracten sobre la història de Borriana: Historia de Burriana, de Roca i Alcayde, etc.
18. Millora i condicionament de camins rurals del terme: asfaltatge, senyalització, etc.
19. Instal·lació de sistemes d’energia solar en el Mercat central.
20. Augment de la superfície destinada als horts urbans ecològics.
21. Plantació d’arbres a l’Arenal.
22. Creació d’un jardí botànic en l’Av. Juan Bta. Sanmartín: espècies mediterrànies, guies docents, itinerari turístic, espècies endèmiques, exposicions, etc.
23. Millores en l’edifici de la Casa de la Cultura.
24. Conservació i protecció de la flora i fauna de  l’espai natural del Clot: repoblació, estudi de flora i fauna, aula de natura, itineraris, etc.
25. Millorar i condicionar l’antic càmping de l’Arenal: plantació d’arbres, mobiliari urbà, fonts, jocs infantils, parc adaptat, etc.
26. Habilitar un pàrquing per a camions.
27. Asfaltar el C. Jaime Chicharro.
28. Condicionar i millorar el parc de Quarts de Calatrava: font, espai de jocs, etc.
29. Asfaltar el C. Sant Andreu.
30. Condicionar i millorar el Jardí del Bes.
31. Senyalització d’edificis públics amb pictogrames utilitzats pels CEE Hortolans i la majoria dels centres d’educació especial.
32. Reparació del sostre i de la zona de colombicultura de les antigues escoles de Santa Bàrbara.
33. Reparació del terra i enllumenat i de la zona de jocs de les antigues escoles de Santa Bàrbara.
34. Millora i condicionament del centre urbà i de les zones comercials.
35. Millorar el parc infantil del Port.
36. Millorar les instal·lacions del parc de la Pl. les Eres.
37. Dotar el parc caní amb espais d'ombra, mobiliari urbà i zones d'entrenament.
38. Millora i condicionament de la pista de atletisme.
39. Habilitació d’un local per a les associacions del  Port.
40. Creació d’una biblioteca i sala d’estudis en el Port.

A més de donar suport a les propostes en esta papereta, també es pot fer en el Portal de Participació participa.burriana.es, i en fulls de firmes.

Només es pot donar suport a una mateixa proposta per un dels tres sistemes de recollida de suports. Si es detecta qualsevol duplicitat, només comptarà com un suport.

L’administració vetlarà per salvaguardar este extrem i comprovarà que ningú puga votar una proposta més d’una única vegada.              


La firma d’este imprés autoritza l’Ajuntament de Borriana a comprovar les dades d’edat (més de 16 anys) i d’empadronament a Borriana per a validar-la.


Les dades de caràcter personal que s’indiquen en este imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per part de l’Ajuntament de Borriana en ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. S’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb l’article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).