Resultats de la segona fase dels pressupostos participatius: recollida de suports

 

Finalitzada la segona fase dels pressupostos participatius de 2017, a continuació s'indiquen els suports que han recollit les 40 propostes de la ciutadania que van passar a la segona fase, ordenades pel nombre de suports aconseguits.

 

D'acord amb el reglament dels pressupostos participatius per al 2017, les 15 que han obtingut major nombre de suports passaran a la tercera fase de votació per part de la ciutadania, que tindrà lloc del 30 de setembre al 31 d'octubre de 2016.

 

Per a obtindre el nombre de suports s'han tingut en compte els següents criteris:

  • S'han comptabilitzat els suports de cada ciutadà o ciutadana a cada proposta.

  • Cada ciutadà o ciutadana únicament podia donar el seu suport a una mateixa proposta una única vegada, encara que podia donar el seu suport a totes les propostes que desitjara.

  • Només s'han considerat suports vàlids els de les persones majors de 16 anys empadronades a Borriana el dia 1 de gener de 2016.

 

Nombre de suports: 6.854

Suports nuls: 1.034 (814 de persones no empadronades i 220 vots duplicats)

Suports vàlids: 5.820

 

 

 

Num. Proposta Descripció Num. Suports
10 Creació del museu faller dins de la Casa de la
Cultura
1379
40 Creació d’una biblioteca i sala d’estudis en el Port. 860
39 Habilitació d’un local per a les associacions del Port. 836
34 Centre urbà i zones comercials.  Millora i condicionament del centre urbà i de
les zones comercials
264
1 Millora de les instal·lacions de la biblioteca municipal ampliació, aula d’estudis, adquisició de fons bibliogràfic, augment del nombre d’ordinadors... 238
25 Millorar i condicionar l’antic càmping de l’Arenal plantació d’arbres, mobiliari urbà, fonts, jocs infantils, parc adaptat, etc 218
18 Millora i condicionament de camins rurals del terme asfaltatge, senyalització, etc 211
8 Millora de l’accessibilitat en tota la ciutat: carrers, voreres, accessos, rastells, pas per a cadires de rodes, etc 172
9 Augmentar les zones de platges accessibles  i millorar les existents. 153
33 Antigues escoles de Santa Bàrbara. Reparació del terra i enllumenat i de la zona de jocs de les antigues escoles de Santa Bàrbara. 151
12 Adaptació dels parcs de la ciutat -mobiliari, jocs, etc.- per a persones amb mobilitat
reduïda, tercera edat, etc
143
32 Antigues escoles de Santa Bàrbara. Reparació del sostre i de la zona de colombicultura de les antigues escoles de Santa Bàrbara. 140
11 Millora de les zones verdes i parcs més mobiliari infantil, infraestructures, aparells per a a fer esport, augment de l’arbratge… 124
31 Senyalització d’edificis públics amb pictogrames utilitzats pels CEE Hortolans i la
majoria dels centres d’educació especial
95
24 Conservació i protecció de la flora i fauna de l’espai natural del Clot repoblació, estudi de flora i fauna, aula de natura, itineraris, etc. 70
3 Carril bici fins a l’estació de Renfe 68
4 Millorar la xarxa de carrils bici existent a Borriana: senyalització, pintura, aparcabicis… 64
21 Plantació d’arbres a l’Arenal. 62
2 Lloguer de bicicletes municipals amb punts
per a agafar/deixar les bicicletes en diferents
punts de la ciutat.
51
6 Augment de les instal·laciones esportives en els parcs i millora de les existents. 50
37 Parc caní. Dotar el parc caní amb espais d’ombra,
mobiliari urbà i zones d’entrenament
47
28 Condicionar i millorar el parc de Quarts de Calatrava  font, espai de jocs, etc 41
22 Creació d’un jardí botànic en l’Av. Juan Bta. Sanmartín: espècies mediterrànies, guies docents, itinerari turístic, espècies endèmiques, exposicions, etc. 38
30 Condicionar i millorar el Jardí del Bes. 32
23 Millores en l’edifici de la Casa de la Cultura 32
20 Augment de la superfície destinada als horts urbans ecològics. 28
7 Millora de les instal·lacions del gimnàs de la piscina municipal. 27
35 Millorar el parc infantil del Port. 26
19 Instal·lació de sistemes d’energia solar en el Mercat central. 25
26 Habilitar un pàrquing per a camions. 24
14 Condicionament i millora de l’antic poliesportiu de la Bosca despatxos per als
clubs esportius i millores en la pista i grades
22
38 Pista de atletisme. Millora i condicionament 21
17 Digitalitzar i indexar  els llibres que tracten sobre la història de Borriana: Historia de Burriana, de Roca i Alcayde, etc 19
36 Parc de la Pl. les Eres. Millorar les instal·lacions 16
13 Instal·lació d’aire condicionat al Pavelló de la Bosca reduir la temperatura en les pistes perquè es puga fer esport en millors condicions 16
5 Construcció d’un skate park. 15
27 Asfaltar el C. Jaime Chicharro 13
16 Il·luminació dels edificis monumentals de la ciutat.  Casa de la Cultura, torre del Mar, etc. 13
0 Votació en blanc 6
15 Condicionar l’espai de de la Pl. Francisco Tomás y Valiente amb millores en el mobiliari urbà, paviment, etc 5
29 Asfaltar el C. Sant Andreu. 5
  Total Suports vàlids 5820

Suports Totals 6854
Suports No Vàlids 814
Suports Repetits 220
Suports Correctes 5820

Ciutadans totals totales empadronats majors de 16 anys 29771
Ciutadans que han votat 2827