Resultats de la tercera fase dels pressupostos participatius

Finalitzada la segona fase dels pressupostos participatius de 2017, a continuació s'indiquen els suports que han recollit les 11 propostes de la ciutadania que van passar a la tercera fase, ordenades pel nombre de suports aconseguits.

 

Per a obtindre el nombre de suports s'han tingut en compte els següents criteris:

  • S'han comptabilitzat els suports de cada ciutadà o ciutadana a cada proposta.

  • Cada ciutadà o ciutadana únicament podia donar el seu suport a una mateixa proposta una única vegada, encara que podia donar el seu suport a totes les propostes que desitjara.

  • Només s'han considerat suports vàlids els de les persones majors de 16 anys empadronades a Borriana el dia 1 de gener de 2016.

 

 

Nombre de suports: 6.918

Suports nuls: 1.211 (919 de suports de persones no empadronades i 292 suports duplicats)

Suports vàlids: 5.707

 

 

Num. Proposta Descripció Num.Suports
2 Local Social en el Port 1863
1 Creació del museu faller dins de la Casa de la Cultura 1528
5 Millorar y acondicionar l'antic camping de l'Arenal 491
3 Millorar i acondicionament del centre urbà i de les zones comercials 478
4 Millora de les instal·lacions de la biblioteca municipal 476
7 Millorar l’accessibilitat de la ciutat 263
8 Actuacions en les antigues escoles de Santa Bàrbara 217
11 Conservació i protecció de l’espai natural del Clot 141
9 Millora de les zones verdes i parcs 136
6 Millora i condicionament de camins rurals del terme 52
10 Senyalització d’edificis públics amb pictogrames emprats pels centres d’educació especial 44
0 Suports Nuls: son suports que han indicat els ciutadans a mà que no estan dins de les 11 propostes que hi havia que votar. Son suports vàlids ja que els ciutadans estaven empadronats, però no han votat ninguna proposta de les 11 marcades. 18
  Total Suports vàlids 5707

Suports Totals 6918
Suports No Vàlids 919
Suports Repetits 292
Suports Correctes 5707

 

Els suports repetits son vtos que ha realitzat una persona empadronada a Borriana a una proposta concreta més d'una vegada. Per exemple una persona ciutadana ha votat tres vegades, dos vegades a la proposta 1 i una vegada a la proposta 3. Les dues vegades que ha votat la proposta 1 comptaria com una vegada.

Vos recordem que sólament es poden contabilitzar una vegada els suports que ha realitzat una persona empadronada a una proposta en concret. Però una persona ciutadana pot votar més d'una proposta.

 

Ciutadania total d'empadronades/d'empadronats majors de 16 anys 29771
Ciutadania que ha votat 4181