Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
22-11-2019 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
23-11-2019 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
24-11-2019 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
25-11-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
26-11-2019 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
27-11-2019 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
28-11-2019 Terrádez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96