Foto de MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ

MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ

2a Tinent d'alcalde
Regidora delegada en
  • Participació ciutadana i regeneració democràtica
  • Transparència
  • Comunicació ciutadana
  • Noves tecnologíes

Obsequis

No hi ha obsequis

Viatges

Dia Descripció Cost
19-11-2018 Desplazamiento en tren a reunión FEMP 145,10 €

Agenda

Participa en

Nom Tipus
PLE Tinent d'Alcalde
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL Membre
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Presidenta
JUNTA DE GOVERN LOCAL Membre
JUNTA DE PORTAVEUS Membre
CONSELL RECTOR DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESTUDIS RAFEL MARTI VICIANA Membre
JUNTA DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL 'CLOT DE LA MARE DE DÉU' Membre
CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA) Suplent
CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 'LLOMBAI' Membre

Dades personals

Funcions

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Regeneració Democràtica ens encarreguem d'establir els mecanismes i ferramentes perquè la ciutadania puga prendre part en la presa de decisions del nostre ajuntament. La participació en els pressupostos, habilitar mecanismes perquè la ciutadania puga intervindre en el ple municipal, sotmetre a consulta les polítiques a seguir en les distintes àrees de l'equip de govern, la posada en marxa del Consell Social de la ciutat i dels distints consells sectorials o la revisió del Reglament de Participació són algunes de les tasques que donen forma a esta regidoria.

Des de la Regidoria de Transparència i Comunicació Ciutadana es contrueixen els mecanismes necessaris perquè l'administració puga traslladar a la ciutadania tota la informació pública que es genera des del nostre ajuntament. Mecanismes com els portals de transparència i el butlletí de Transparència municipal són alguns amb què afrontem aquesta tasca.

Des de la Regidoria de Noves Tecnologies es du a terme la modernització i unificació de tots els portals municipals que té l'administració, així com de millorar les ferramentes internes de gestió i la implementació de noves formes d'interactuar amb la ciutadania.

Altres càrrecs

Presidenta de la Comissió de Participació Ciutadana.

Membre de la Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social.

Membre de la Junta de Govern Municipal.

Membre de la Junta de portaveus Municipal.

Membre del Consell Rector del Centre Rafael Martí de Viciana.

Membre de la Comissió d'Igualtat Municipal.

Membre de la Comissió Paritària Municipal.

Membre del Consell Ciutadà, responsable d'organització i igualtat de Podem Borriana.

Formació

Tècnica en vendes, escaparatisme i monitora de menjador.

Experiència professional

La meua experiència professional ha sigut com a dependenta, auxiliar administrativa, empresaria i actualment treballe como a monitora de menjador i extrescolars

Ressenya personal

Casada i amb una filla.