Carril ciclopeatonal carretera grau

La construcció del carril bici i pas per vianants en la Carretera del Grau de Borriana que permetrà l'enllaç definitiu de l'anell ciclopeatonal amb la zona marítima i el vial del Port, està hui molt més prop de ser una realitat després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les respostes a les diferents al·legacions presentades pels propietaris de la zona. El projecte, tal com s'assenyala en la documentació referida a les respostes a les al·legacions, s'inclou dins de l'aplicació de l'Estratègia EDUSI, a través de la recepció de Fons FEDER europeus. Així ho ha fet saber la regidoria d'Urbanisme, que ha explicat que «després de la publicació en el DOGV de la informació pública d'expropiació per a l'eixample de la calçada actual de la carretera del Grau amb destinació a l'execució d'un carril bici i pas per als vianants i, també, de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació, la pròpia construcció del carril serà ja el següent passe a donar dins de tot el procés”. Després de l'aprovació en la sessió plenària del passat 14 de desembre celebrada a l'Ajuntament de Borriana sobre el projecte d'expropiació, calia esperar a les diferents al·legacions que pogueren presentar-se per part dels propietaris de la zona, i amb la resposta publicada en el DOGV durant aquesta setmana, queden tancats els diferents canvis efectuats dins del projecte inicial d'expropiació. Així, cada al·legació ha tingut la seua contestació individualitzada i la conclusió general que s'aporta en la mateixa documentació fa referència a “la valoració total passa de 51.299,89 euros del projecte sotmès a informació pública a la quantitat de 55.572, 56 euros, i la diferència entre tots dos pressupostos és d'un total de 4272,67 euros, que representa un percentatge del 8,3 per cent previst”, al que també s'afig que “es fa notar que les correccions anteriors només comporten variació econòmica respecte a determinats propietaris, que passen a rebre una major indemnització, mantenint-se les determinacions gràfiques de plans per a tots els propietaris, exceptuant només la de la parcel·la 22 per incorporació de la superfície de camí afectada”. Tal com ha volgut resumir el regidor d'Urbanisme Bruno Arnandis, “ja s'ha respost a totes i cadascuna de les al·legacions i s'han realitzat els canvis necessaris en el projecte inicial d'expropiació, així que els següents passos ja seran realitzar els pagaments per aquestes expropiacions i començar com més prompte millor els treballs de construcció d'aqueix nou carril ciclopeatonal”.

obras bosca

L'aplicació del Pla provincial 135 a la ciutat de Borriana continua avant, després dels treballs realitzats en les últimes setmanes al Carrer de L'*Escorredor i en diversos punts del vial del Port on ja s'ha habilitat una zona per a la posterior instal·lació d'un parc biosaludable. I ho ha fet, en aquest cas, en el barri de la Bosca, fins a on s'han desplaçat el regidor de Serveis i Via Pública, Vicent Aparisi, i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, per a comprovar com “aquests xicotets treballs suposen a poc a poc millores en diversos punts del barri de la Bosca, on hem pogut veure com s'ha millorat i adequat el ferm d'alguns carrers, en llocs on vam creure que era més important, com les entrades i eixides dels centres educatius”, tal com explicava Aparisi.
Aquests treballs s'emmarquen dins dels diferents projectes que l'equip de govern municipal va decidir portar avant a través de l'aplicació del Pla 135. Però tal com explicava el mateix Aparisi “es tracta només d'uns treballs inicials, ja que com expliquem en el seu moment, l'aplicació de la Estratègia EDUSI a la nostra ciutat té com un dels principals projectes per a 2019 la millora global del conjunt del barri de la Bosca, que serà possible gràcies als Fons Europeus FEDER i al disseny dels diferents projectes que vam creure més necessaris i que millorarien de forma notable la mobilitat sostenible en el conjunt de la nostra ciutat”.

obras escorredor

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i els regidors de Via Pública, Vicent Aparisi i d'Hisenda, Cristina Rius, van voler comprovar de primera mà l'avanç de les obres de remodelació de L'Escorredor, que com explicava el regidor de Via Pública “eren uns treballs que podem dir que fa dècades que eren necessaris per a la ciutat, i que al contrari del que afirma l'oposició municipal, s'han dut a terme gràcies a la decisió de l'equip de govern d'invertir les ajudes del Pla 135 precisament en un condicionament que crèiem molt necessari per al conjunt de la zona”. I és que els treballs s'emmarquen dins de les obres que, per exemple, també es duen a terme en la zona del vial del Port i que també permetran la construcció d'un parc biosaludable. A més, durant la visita als treballs que ja han finalitzat en la conjunció de L'*Escorredor amb la zona del Raval, Aparisi ha manifestat que “els treballs s'han dut a terme fins i tot més ràpid del que teníem establit, i el que hem fet ha sigut minimitzar al màxim l'afecció tant sobre el trànsit rodat com pel que activitat comercial es refereix, així que tan sols durant la jornada del dijous es va haver de tallar parcial i temporalment el pas de vehicles, però hui podem veure com el nou Escorredor ja és una realitat i, per fi, es compleix amb la demanda ciutadana del seu condicionament”.
Al seu costat, tant l'alcaldessa i diputada provincial, com la regidora d'Hisenda han volgut recordar que “per més que el Partit Popular vulga començar a apoderar-se dels projectes i iniciatives que impulsa l'equip de govern municipal, caldria recordar-los que les subvencions i ajudes provincials no són diners que reparteixen ells a través de la Diputació, si no que, precisament, pel treball i la negociació que vam realitzar fa tres anys per a un repartiment just del Pla 135, ha sigut possible rebre la subvenció i aplicar-la als projectes que entenem que són més necessaris per a la nostra ciutat, com el condicionament de L'Escorredor”.
D'aquesta forma, ja durant la jornada del divendres havien acabat unes obres que “tan sols cal liquidar amb les últimes labors d'habilitació del clavegueram i de finalització de detalls al costat de les voreres, així que fins i tot s'han acabat abans del que es preveia, per a com ja vam dir en l'inici dels treballs, l'afecció fora mínima i els esdeveniments o projectes que tenen a L'Escorredor com a escenari no es veren afectats en cap moment”, com ha resolt Aparisi.

reunió informativa veïnat Marjal

Els màxims responsables de les àrees de Via Pública i Urbanisme a l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi i Bruno Arnandis, s'han reunit en el Polifuncional de La Serratella amb desenes de veïns i propietaris de la zona de la Marjal, amb l'objectiu de «explicar-los les diferents novetats que inclou l'última modificació de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat, ja que entenem que pot suposar molts avantatges per a aquelles persones amb propietats en la zona». Segons ha detallat inicialment el responsable d'Urbanisme, Bruno Arnandis, «en l'última modificació de la LOTUP que s'aprovava a penes fa tres setmanes a través de les Corts, es tenen en compte tota una nova sèrie de condicionants que canvien per complet tant el tractament de les edificacions construïdes ja en la Marjal, com el futur tractament que d'elles es faça, així que entenem que el millor és conèixer totes aqueixos nous avantatges que suposen els canvis en la LOTUP per a així continuar defensant els interessos dels veïns i veïnes de Borriana amb propietats en la zona». A més, tots dos representants també van argumentar durant el transcurs de la reunió que «les principals novetats que suposen avantatges per als propietaris d'habitatges són, d'una banda, l'obertura d'una possibilitat perquè puguen regularitzar les construccions anteriors a a l'entrada en vigor de la LOTUP, de juliol de 2014, i d'altra banda, si algun habitatge no es poguera incloure dins del que es coneix com a “nucli d'habitatges” que suposa que hi haja tres cases o més en una hectàrea, es podria aplicar una espècie de pla especial per a eixos casos”. Però a més, Arnandis també va voler explicar que “l'estudi de minimització que es va realitzar per part de l'anterior equip de govern estava basat en la Llei de Sòl No Urbanitzable, que ja no és aplicable posat que està derogada precisament des de 2014 per la LOTUP, i que a més era molt més restrictiva perquè obligava al fet que hagueren moltes més cases per hectàrea perquè fóra considerat com a nucli d'habitatges”. Finalment, Arnandis explicava que “la modificació actual també té en compte que una vegada publicat l'estudi de minimització es poden paralitzar els expedients que no haja arribat al jutjat, malgrat que fins i tot en alguns casos en els quals ja s'ha iniciat el procés judicial, el jutge també haja detingut el procés en vista de les noves modificacions”. Per tant, tots dos representants han manifestat que “aquestes modificacions suposen més avantatges respecte a la LLEI de SNU de 2004, ja que l'estudi de minimització sol·licitava un total de deu cases per hectàrea, la qual cosa amb les noves modificacions es redueix a tan sols tres i per tant és una millora més que substancial a l'hora d'incloure cada habitatge dins d'un “nucli d'habitatges”.

vía pública

El Departament de Via Pública municipal ha volgut fer una nova crida “al civisme i els comportaments correctes a l'hora de depositar residus o abocaments en la via pública”, després de l'anàlisi dels treballs que des de fa diversos mesos es duen a terme en el conjunt de la ciutat, i que es continuen realitzant durant aquest 2019 a base d'aigualejos mecànics especials durant l'horari nocturn que permeten augmentar la capacitat de neteja del servei municipal. Així ho ha explicat el màxim responsable de l'àrea, Vicent Aparisi, qui ha detallat que “ja a la fi d'estiu vam creure necessari fer diverses campanyes tant informatives com de conscienciació per a evitar els abocaments o depòsits de residus en zones que no estan destinades a aquesta fi, la qual cosa combinem amb l'inici d'aquests aigualejos especials nocturns que es duen a terme de forma diària, setmanal o quinzenal”.
Així, l'empresa concessionari del servei de neteja viària municipal a Borriana, FOBESA, va realitzar un estudi per a delimitar cadascuna de les zones del nucli urbà que necessitaven d'aquests treballs especials nocturns, i que com explica Aparisi “es realitzen de forma nocturna, perquè, d'una banda, suposen menys molèsties a nivell veïnal, i no se solapen amb els treballs que diàriament es realitzen a la ciutat en horari diürn”. D'aquesta forma, el sector 1, corresponent al Pla, la Plaça Major, els Jardinets del Pla i part de la zona coneguda com el Huit, “s'estan realitzant aigualejos de forma diària, mentre que per a sectors com el 2, corresponent als carrers Sant Vicent i el Raval, o com el 3 en la zona de Novenes, els aigualejos nocturns es realitzen una vegada per setmana. Tal com expliquen des del departament tècnic encarregat dels treballs, “la qual cosa s'ha fet durant la segona part de 2018 i també en el que portem de 2019 és ampliar i modificar les zones en les quals es venia actuant anteriorment, perquè així llocs com La Bosca, el Camí d'Onda, la zona compresa entre les Avingudes Pere IV i Jaume I també puguen aprofitar-se dels canvis en les zones de neteja i els aigualejos es facen extensius al conjunt de cada barri”. A més, també s'ha volgut informar sobre el resultat d'aquests treballs especials durant el passat 2018, ja que durant la campanya especial que es realitzava durant tot l'any va derivar en un total de 254,58 tones d'enderroc brut quan s'arribava a agost, mentre que en els dos mesos següents la quantitat retirada de la via pública era de 114,76 tones, per a un total de 370 tones, a les quals se sumaran les xifres de la campanya que durant el primer mes de 2019 es continua implementant a Borriana. A més, bona part de les recollides d'abocaments incontrolats, també han tingut lloc en el conjunt del terme municipal, ja que tal com ha explicat Aparisi “els treballs a la ciutat es realitzen per a augmentar la neteja i higiene en carrers i places, però gran part d'aqueixos abocaments incontrolats realitzats per particulars es donen en camps i horts de Borriana, així que el que fem és localitzar-los, informar l'empresa encarregada i fer aqueixos treballs extra de retirada al més prompte possible, encara que des de Via Pública i Serveis ens agradaria fer una nova crida al civisme, ja que com pot observar-se en el material gràfic que la mateixa empresa ha anat recopilant en les últimes setmanes, gran part d'aqueixes tones recollides es deuen als depòsits de residus en zones molt poc transitades i de camp”.

 

visita obras

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el regidor de Serveis i Via Pública, Vicent Aparisi, han visitat hui les obres tant de la zona del vial del Port com les que ja fa uns dies van arrancar al carrer de L'Escorredor, i que estan emmarcades dins del Pla 135. Tal com ha explicat la mateixa Safont, “estem molt satisfets de veure com a nostres peticions en la Diputació de Castelló han donat els seus fruits a l'hora tant de disposar d'aquests fons com de poder triar i coordinar les actuacions i treballs des de l'Ajuntament”. Així, la primera de les visites ha tingut lloc en el vial del Port, on els representants municipals han pogut comprovar com ja s'ha condicionat tota la zona amb les labors de neteja primer, i els treballs per a anivellar el ferm que posteriorment permetrà l'asfaltat i la col·locació de diferents peces de mobiliari urbà i millores per a la zona. Tal com ha explicat l'edil Vicent Aparisi, “hem cregut que aquesta zona, que més o menys suposa l'equador del carril per als vianants entre el *Port i la ciutat, era el lloc idoni per a la instal·lació d'un parc Biosaludable, és a dir, que comptarà amb diferents parts en les quals, especialment la gent gran, podrà realitzar exercicis físics”. Però a més també es realitzarà la instal·lació d'una font, diversos bancs en els quals poder descansar o pausar els passejos pel vial del Port, i es plantaran diversos arbres d'espècies autòctones per a millorar l'estètica del lloc.
Posteriorment, tant Safont com Aparisi s'han dirigit fins a la zona de L'Escorredor on aquesta setmana van començar els primers treballs d'adequació per al posterior asfaltat del conjunt del carrer. Allí han pogut comprovar com “ja s'han fet els treballs de retirada de les terrasses comercials per a la correcta realització de les labors, a més de la retirada de diversos trams de vorera que permetran a partir del dia 4 de febrer realitzar un asfaltat que, per fi, acabarà amb les peticions dels veïns, veïnes i comerciants de la zona de millorar el ferm i el pas de vehicles i persones per L'Escorredor”, com ha detallat Aparisi.

obres escorredor

L'Ajuntament de Borriana ha fet públic l'inici dels treballs de reparació del ferm i actuacions complementàries que dilluns que ve començaran en una dels carrers més transitats i conegudes de la ciutat, com és L'Escorredor. Així ho han fet saber després que s'haja aprovat el Pla de Seguretat per a la realització de les obres, que començaran amb uns treballs inicials de retirada de terrasses i aquells elements que puguen entorpir les labors de millora i condicionament. A més, durant la setmana vinent també s'actuarà sobre les voreres del carrer perquè el pròxim dia 4 de febrer comencen el procés d'asfaltat del carrer. Així ha quedat reflectit en l'Acta de Comprovació de Replanteig on s'especifica que el pressupost total destinat a aquests treballs és de 119.732 euros, en una licitació que ha recaigut en Becsa SA, i que com ha explicat el mateix regidor de Via Pública, Vicent Aparisi, “compta amb un període d'execució de menys d'un mes, concretament 25 dies, amb el que esperem que durant el mes de febrer estiguen tots els treballs acabats i l'afecció que puguen tindre sobre el trànsit rodat o l'activitat comercial en la zona siga pràcticament mínima”. Així, Aparisi també ha volgut explicar que “ja durant l'inici d'aquesta setmana es va comunicar el període i inici de les obres a tots i cadascun dels establiments comercials amb terrassa en l'exterior, i igualment hem parlat amb, per exemple, els responsables del Pregó de Falles i de les Cavalcades del Ninot perquè estiguen en tot moment informats sobre el desenvolupament dels treballs i comunicar-los que la previsió és acabar l'asfaltat de l'Escorredor abans de l'última setmana de mes perquè totes aquestes activitats no es vegen afectades”. Segons han explicat des del mateix departament de Via Pública, “aquests treballs eren demandats des de fa anys tant pels veïns i veïnes de la zona com pel conjunt d'establiments i comerços que es troben en el propi Escorredor, així que esperem que els períodes establits no s'allarguen i que la millora, adequació i reparació del ferm suposen eixe canvi en el propi carrer que tots esperem”.

El regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, explica que «la subvenció de l'IVACE al 90% és una ajuda pluriennal, per la qual cosa els treballs i facturació dels mateixos s'estan desenvolupant amb total normalitat i sense cap incidència en la tramitació»


L'Ajuntament de Borriana i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial continuen endavant amb els treballs de millora i modernització de l'àrea industrial compresa entre els camins del Ecce Homo, Xamussa i Camí Fondo. Així ho ha volgut explicar el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ja que «es tracta d'un projecte pluriennal per a la modernització i dotació de l'àrea industrial compresa entre aqueixos tres camins de Borriana, i que compta amb un pressupost total de 387.560 euros, dividits precisament en dues anualitats, amb el que les afirmacions per part de l'oposició d'estar en risc de perdre les subvencions són totalment falses». A més, Arnandis ha volgut detallar que “ja en 2018 ha quedat justificada la primera part de la subvenció per part de l'IVACE que ascendeix a 143.057, cobrint el 43 per cent de l'obra realitzada, al que caldrà sumar la resta de l'aportació en 2019, per la qual cosa lamente profundament que el Partit Popular, o bé no entén bé què són les subvencions pluriennals o directament menteixen en afirmar que la recepció de les ajudes corre perill, ja que a més creen una alarma social i econòmica inexistent”. Així, tant Arnandis com la pròpia regidora d'Hisenda, Cristina Rius han volgut especificar que “no fa ni dues setmanes que vam estar visitant les obres que es duen a terme en la zona del Camí Fondo i vam poder comprovar com els diferents objectius i terminis dels treballs s'estan complint per a garantir la seguretat tant dels usuaris i treballadors enfront d'incendis com la seguretat relativa a la circulació, i la millora tant de la mobilitat com de l'accessibilitat, amb per exemple, la construcció de recorreguts per als vianants i carril bici que connectaran amb els ja existents a la ciutat i amb el carril bici del vial al Port, que porta en funcionament els últims dos anys”.
Finalment, i tal com ja es va explicar tant a través de la memòria de l'obra a executar com després de la visita a la zona, “la millora viària del polígon es completarà amb la delimitació de les zones destinades a la circulació de vianants i vehicles, millorant les voreres com ja s'observa en les obres que s'estan executant, així com permetrà el soterrament de les línies de telecomunicacions, la connexió entre zona urbana i industrial mitjançant carrils bici, la regeneració paisatgística amb la millora de les façanes industrials, major eficiència energètica amb ús de tecnologia LED, instal·lació de contenidors per a residus industrials, desenvolupament d'una zona verda contemplada en el Pla General, la millora de vials amb majors voreres i reorganització de zones d'aparcament o la instal·lació de panells informatius sobre la zona industrial”.