reunión port-ciutat

Els tècnics municipals de l'Ajuntament, així com els representants de l'equip de govern municipal i el tècnic de la Conselleria s'han reunit a l'Ajuntament de Borriana per a continuar ultimant la redacció i posterior aplicació a la ciutat del projecte Port-Ciutat, anunciat en el seu moment per part del Director General d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, qui en el seu moment ja va explicar que “es tracta d'una iniciativa que pretén augmentar la comunicació directa i interrelació de les zones portuàries amb les quals compten diferents municipis valencians, amb la resta de la ciutat, per a així aprofitar les infraestructures o espais públics que puguen anar en benefici d'aqueixa relació entre diferents zones de les ciutats”.
Després de la trobada, tant el regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, com el Tinent d'Alcalde, Vicent Granel, es van mostrar “satisfets de veure com la posada en comú de les diferents idees tant de Generalitat com dels departaments tècnics municipals abans de la redacció del projecte són més que comuns, així que entenem que tot el procés previ de decisió sobre com encarar la iniciativa estarà llest en breu”. D'aquesta forma i després de la redacció i aprovació del document, Borriana veurà com els diferents treballs i accions que es duguen a terme en la zona portuària “serviran per a augmentar, millorar i fer molt més profits la relació del nostre Port amb la resta de la ciutat, i així, aconseguir donar-li la importància i valor que suposa una instal·lació com la que tenim a Borriana, i que tots els veïns i veïnes de la ciutat la comencen a considerar com una de les zones claus tant per al desenvolupament de la ciutat com per a l'aprofitament com a zona d'oci, de pràctica esportiva o de visita i trobada”.