CEIP Penyagolosa

Al Ceip Penyagolosa li va ser concedida el passat dia 4 de juny una subvenció per a un projecte de mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, Acció Clau 1, del programa Erasmus+. La subvenció és de 16.000 euros perquè el professorat del centre realitze 7 mobilitats. Els dos objectius clau del projecte són: la internacionalització del centre; procés que va començar fa ja 5 anys amb l'aplicació del Portfolio Europeu de les llengües, i la millora de la qualitat de l'ensenyament a partir de la formació en metodologia CLIL, treball per projectes, inclusió i tècniques cooperatives, així com en docència amb tauletes digitals, aspecte que ja ha constituït un dels pilars de formació del recentment acabat curs 2018-2019. Aquest projecte Erasmus+ donarà l'oportunitat a 7 docents del CEIP Penyagolosa, Borriana, de desenvolupar i millorar les seues competències lingüístiques i professionals mitjançant la realització de cursos de formació contínua a Irlanda i un període d'observació de bones pràctiques educatives en centres de Finlàndia. Aquestes activitats, que es duran a terme durant 2 cursos escolars, permetran que aquests docents compartisquen experiències amb altres companys europeus per a abordar reptes comuns i convertir-se en futurs socis per a la realització de projectes col·laboratius.
La coordinadora del projecte en el CEIP Penyagolosa, Ana Muñoz, va dir: “Estem encantats de poder participar en Erasmus+ i amb moltes ganes de començar aquest projecte. Set docents es beneficiaran de les mobilitats incloses en el projecte i de les oportunitats que proporcionarà aprendre a l'estranger, per a així continuar millorant la nostra pràctica educativa i qualitat docent en el nostre centre. Amb aquest projecte continuem avançant cap a la internacionalització educativa del CEIP Penyagolosa.
Erasmus+ (2014-2020) és el programa integrat de la Unió Europea (UE) en els àmbits de l'educació i la formació, joventut i esport, que ofereix oportunitats per a totes les persones i en tots els sectors educatius (Educació Escolar, Formació Professional, Educació Superior i Educació de Persones Adultes). A Espanya, el programa Erasmus+ es gestiona per part del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), que actua com a Agència Nacional del programa en els àmbits de l'educació i la formació i que està adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.