Un altra de les mesures aprovades per unanimitat al Consell ha estat la integració de una persona en representació de cadascuna de les associacions comercials de la ciutat

 

La sala de juntes de l’Ajuntament de Borriana ha reunit novament al Consell Local del Comerç que havia quedat en suspensió donat el canvi al capdavant de la regidoria així com la renovació de la junta directiva de la Federació del Comerç. El Consell, que es va reunir per primera vegada el passat mes d’octubre, està format per un representat de cada grup polític, dos persones representats de la Federació de comerç, un representant de l’Asociació d'Hostalers, un representat de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, comerç i treball, el tècnic de l'àrea i la regidora delegada que presideix la sessió en nom de l’alcaldessa. 

Tal com ha destacat la regidora de Comerç, Maria Romero, «aquesta darrera sessió ha estat especialment positiva en quant als acords presos per les diferents parts representades al Consell, atès que la urgència de signar el nou conveni amb la Federació ha quedat totalment solucionada». Així,s'ha felicitat públicament tant a la Federació com al tècnic responsable pel treball realitzat conjuntament en la redacció del nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Federació. Com ha detallat Romero, «el nou conveni suposa, d'una banda, augment considerable de la consignació passant de 17.000 a 22.000€, i d'altra, inclou activitats per a tres campanyes o activitats de promoció comercial al llarg de l’any: la campanya d’estiu, la campanya de tardor i la de hivern». Resulta especialment destacable la limitació que s’inclou al conveni de no utilitzar més del 40% del total de la dotació econòmica en cap dels esdeveniments que s’organitzen de forma que es garantisca la disponibilitat econòmica per a totes les accions consignades.

Un altre dels punts positius acordats durant la sessió ha estat «la creixent representativitat comercial al Consell, per tal que tots els agents comercials se senten part important, amb veu i vot dins l'òrgan». Així, la regidora de l’àrea ha proposat que a més de la representació dels dos membres de la Federació, «s’incloga al Consell un representant de cadascuna de les associacions comercials de la ciutat amb la finalitat d’ampliar l’aportació de les diferents sensibilitats al Consell així com la d'ampliar el canal de comunicació amb els comerciants».