Una nova sessió de la Junta de Protecció del Clot serveix per a conèixer els projectes futurs en els quals es podran invertir les subvencions procedents dels Fons FEDER i que durant deu anys no es van realitzar

 

L'última sessió de la Junta de Protecció del Clot de la Mare de Déu celebrada en l'Ajuntament de Borriana, ha servit entre altres assumptes per a conèixer el detall de la inversió que gràcies als Fons FEDER i a l'aplicació de l'Estratègia Edusi, i que tal com va explicar el regidor de Medi Ambient, Bruno Arnandis, “ascendeixen a un total de 550.000 euros a invertir en els pròxims anys, amb el que intentarem dur a terme tot un seguit de millores tant ambientals com de promoció del Clot o Estany de la Vila, i que durant els últims deu anys van brillar per la seua absència”. Segons ha detallat el mateix Arnandis “el Pla Especial que en el seu moment es va redactar per a la protecció del paratge, preveia grans inversions en un període de sis anys, però pel que podem vore avui dia, molts dels projectes que estaven dissenyats dins d'eixa inversió no es van arribar a realitzar mai”. Així, en una sessió en la qual estaven convidats a participar tots els partits de l'oposició municipal i que també va comptar amb la presència de Joan Castany com a especialista en ornitologia i a qui també “s'ha convidat a que a partir d'ara forme part de la Junta com a assessor”, es va debatre sobre la idoneïtat de recuperar algunes iniciatives plantejades fa tretze anys, a més de proposar nous projectes. Segons va explicar Arnandis al final de la Junta, “una de les propostes ha sigut la d'habilitar una Aula Natura per a la interpretació i coneixement més exhaustiu del Clot, ja que el projecte plantejat fins al moment se situava en un edifici que avui no es troba disponible, i en el qual tampoc es va arribar a dissenyar ni implementar cap part del projecte”. D'altra banda, i a més dels treballs de conservació de la zona, “també hem parlat sobre la possibilitat d'invertir en el conegut com a Hotel de Tortugues, en el qual inicialment es traslladaven els exemplars trobats en zones com la de Sant Gregori, però que ha d'actualitzar-se, modernitzar-se i posar a ple rendiment”. La restauració de la Torre del Mar dins de l'apartat que l'estratègia EDUSI destina a la recuperació de Patrimoni va ser un altre dels punts tractats, i que també podria incloure's dins de “l'adaptació d'aquell Pla Especial que es va dissenyar en el seu moment i que a causa dels canvis en la legislació ara hem de convertir en Ordenança Municipal, un treball que ja s'està duent a terme per part dels serveis tècnics i que esperem que definisca molt millor les inversions i millores a aplicar en el Clot, que a Borriana s'ha convertit en el paratge natural més visitat i transitat, per la qual cosa entenem que la Junta de Protecció ha de seguir treballant, com ha fet en els dos últims anys, perquè la ciutadania puga gaudir-lo i estar orgullosa d'ell”. 

Els treballs de neteja i condicionament també són aprovats per altres dos informes realitzats tant per l'empresa Ferrovial com pels serveis tècnics que van realitzar l'anàlisi

 

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Borriana ha volgut detallar i exposar els diferents informes d'avaluació dels treballs realitzats en els últims mesos en el paratge natural del Clot de la Mare de Déu. I són fins a tres els informes que avalen les labors de desbrossament, poda, retirada d'arbres morts, eliminació de vegetació oclusiva, regularització, “eliminant únicament els elements que obstruixen, com les branques i vegetació acumulada, així com la retirada d'abocaments de residus sòlids, respectant el traçat, fisonomia i estructura del llit i sense realitzar cap obra, per la qual cosa no afecta a Xarxa Natura 2000 i si a la zona humida de la Comunitat Valenciana conforme a l'Acord de 10 de setembre de 2002”, tal com explicava el regidor Bruno Arnandis, després de l'anàlisi de l'informe realitzat pel Consell.

D'entre les principals conclusions de l'informe realitzat per la Generalitat, destaquen els punts referents a l'afecció dels treballs sobre el paratge, on es detalla que “no afecta a Xarxa Natura 2000”, per la qual cosa “s'autoritza el tall i extracció d'Arundo donax catalogada com a espècie invasora”, a més d'assenyalar que els treballs es duran a terme “no realitzant cap obra, només haurà d'afectar a residus sòlids urbans o dipòsits acumulats per avingudes ocorregudes en anys anteriors”, tal com s'ha fet durant les últimes campanyes de neteja i adequació del Clot. Un altre dels punts que es compleixen tal com exigeix l'informe del Consell és l'execució dels treballs fóra del període de nidificació de les espècies aquàtiques. Però a més, Bruno Arnandis ha volgut afegir que “ja vam fer també públic l'informe realitzat per l'empresa Ferrovial, amb el que les labors s'han realitzat única i exclusivament amb l'aprovació i consell dels ens i experts consultats durant l'últim any i de l'empresa concessionària de la cura dels paratges naturals, que han coincidit en la necessitat d'actuar ràpidament tal com hem fet”.

Arnandis ha fet repàs dels treballs duts a terme fins al moment, “començant per la campanya d'anàlisi i marcat dels exemplars ja morts que es va dur a terme conjuntament entre Ferrovial i els serveis tècnics la passada tardor, i en el qual ja s'advertia la greu afecció en molts d'ells per la plaga de grafiosis”. A més, i eixint al pas de les diferents manifestacions públiques per part de l'oposició municipal, Arnandis ha aclarit que “tant en 2013 com en 2014 i 2015 ja es van dur a terme alguna d'aquestes campanyes de tala, sense que en aquell cas s'informara com és preceptiu a la Junta de Protecció del Clot, que en l'última reunió si que ha sigut informada com cal”.

La nova dotació s'emmarca dins de les polítiques de mobilitat sostenible que en els dos últims anys s'estan duent a terme per part de l'equip de govern

 

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ha visitat aquesta mateixa setmana varis dels llocs on recentment s'han instal·lat nous sistemes d'aparcament de bicicletes, en una iniciativa que pretén “seguir dotant a la nostra ciutat del major nombre d'instal·lacions, serveis i dotacions que servisquen per a la promoció d'una mobilitat sostenible, sana i respectuosa amb el nostre entorn, com suposen els desplaçaments amb bicicleta”.

Després que s'haja obert de forma definitiva el carril ciclopeatonal del vial d'unió entre el Port i la ciutat i que fa un mes s'anunciara la unió definitiva entre Borriana i Vila-real a través d'una nova infraestructura per a bicicletes, l'Ajuntament de Borriana ha decidit portar avant tot un seguit d'obres i condicionaments per a completar “un projecte global que aposte per la mobilitat del futur, la que ens acosta als estàndards europeus de desplaçaments mitjançant mitjans no contaminants i saludables com la bicicleta”.

En total, són fins a 18 les noves instal·lacions que permeten aparcar de forma segura i ràpida la bicicleta, i en molts casos s'han instal·lat al costat dels carrils bici o zones més habituals de pas i estacionament d'aquest mitjà. Sumats als ja instal·lats en el conjunt del terme municipal, són ja 36 els punts disponibles per als usuaris i usuàries de la bici. Així, els nous sistemes de aparcabicis que en alguns casos disposen de sis punts d'ancoratge i en uns altres de fins a deu, queden situats en punts clau propers als carrils bici o ciclopeatonals com: tres d'ells situats al costat del recentment estrenat carril ciclopeatonal de la avinguda del Port; altres tres al costat dels diferents centres de secundària de la ciutat; i un al costat de la Tinença d'alcaldia del Port, el Mercat de la Mar, la Terrassa Payà, l'Escola d'Adults, la zona de la platja del Grau l'edifici polifuncional del mateix Grau i en l'estació de ferrocarrils. Però a més, el mateix Arnandis ha volgut explicar que “estem estudiant la possibilitat de convertir en ciclocarrers algunes de les vies cèntriques de la ciutat, i s'han iniciat els tràmits per a la construcció del carril bici també en la carretera del Grau, a més del carril ciclopeatonal ja presentat que ens uneix amb Vila-real. En definitiva treballs perquè a través de grans projectes com l'aplicació de l'estratègia EDUSI dels Fons Europeus FEDER, situen a Borriana en els estàndards europeus que la mateixa consellera Maria José Salvador va citar durant la seua visita al carril ciclopeatonal del vial del Port”. 

El Salón de Plenos Municipal acoge el acto en el que se han elegido los cargos directivos además de actualizar el análisis de la situación y revisar el Plan Especial de la Marjal

 

El Ayuntamiento de Borriana cuenta desde hoy con un nuevo ente de gestión de la zona de la Marjal situada junto al término municipal de Nules, tras la Constitución del Consell de la Marjal que se ha hecho oficial en el Salón de Plenos consistorial. Pese a que los primeros puntos de la orden del día tan sólo hacían referencia a la Constitución del propio Consell y a la elección de de la figura que dirigirá la secretaría, también se han querido sentar las primeras bases para el futuro trabajo del ente y de esta forma avanzar en la gestión y renovación de actuaciones en la Marjal. Según ha explicado el máximo responsable del área medioambiental a nivel municipal, Bruno Arnandis “uno de los objetivos de la constitución del Consell es comenzar cuanto antes con el análisis de la situación actual de la Marjal y ver cuáles pudieran ser las actuaciones más urgentes a realizar, por ello ya en la sesión de hoy hemos querido iniciar el estudio de los informes de los que ya disponemos”. Así, el mismo Arnandis ha explicado tras la constitución del Consell que “el punto 4 del orden del día ya hace referencia a ese análisis, y por eso hemos dado cuenta del informe previo acerca de la situación actual de la Marjal, en el qu4e se analiza la situación tanto urbanística como administrativa de este entorno, sus afecciones y los servicios existentes, además del plan de minimización también ya elaborado, los expedientes de disciplina urbanística y las posibilidades de actuación”.

Pero además, y con el objetivo de acelerar al máximo los procesos de tramitación o de ejecución de proyectos en la zona, también se ha establecido un calendario en el que se ha marcado la periodicidad de las sesiones del Pleno del Consell, para así fijar ya los tiempos de actuación de cara a los próximos meses. Por el momento, el mismo Arnandis ya ha podido anunciar que en menos de dos semanas, concretamente el 23 de abril, tanto Borriana como Nules tendremos una reunión con la Conselleria de Medio Ambiente para seguir aprovechando el tiempo y avanzar en el trabajo del nuevo Consell”. Finalmente, Arnandis ha concluido tras la oficialización del nuevo Consell de la Marjal “esperamos que teniendo en cuenta a todas las partes implicadas en la gestión de la zona y su participación en este Consell, las soluciones y actuaciones que realicemos sean satisfactorias para todos y todas, aunque siempre teniendo en cuenta las características especiales de gestión de la zona de humedal y siempre con la legalidad como línea que no traspasaremos en ninguno de los casos”. 

El responsable de Medio Ambiente defiende que “todos los técnicos, ingenieros forestales y fuentes especializadas consultadas aconsejan las  podas agresivas y talas inmediatas” 

 

El máximo responsable del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Borriana, Bruno Arnandis, ha querido explicar públicamente las distintas campañas de poda y tala que en los últimos meses se han llevado a cabo en la zona del Clot de la Mare de Déu, “y que se han realizado única y exclusivamente con la aprobación y consejo de los entes y expertos consultados durante el último año y de la empresa concesionaria del cuidado de los parajes naturales , que han coincidido en la necesidad de actuar rápidamente tal y como hemos hecho”. 

Arnandis ha hecho repaso de los trabajos llevados a cabo hasta el momento, “comenzando por la campaña de análisis y marcado de los ejemplares ya muertos que se llevó a cabo conjuntamente entre Ferrovial y los servicios técnicos el pasado otoño, y en el que ya se advertía la grave afección en muchos de ellos por la plaga de grafiosis”.  Además, y saliendo al paso de las distintas manifestaciones públicas por parte de la oposición municipal, Arnandis ha aclarado que “tanto en 2013 como en 2014 y 2015 ya se llevaron a cabo alguna de estas campañas de tala, sin que en aquel caso se informara como es preceptivo a la Junta de Protección del Clot, que en la última reunión si que ha sido informada como es debido”. Con el objetivo de aclarar todas los datos y afirmaciones vertidas sobre el proceso de tala en dicha zona de L'Estany de la Vila, Arnandis ha detallado que “tal y como se explica en el informa de la empresa Ferrovial, se han talado alrededor de 40 olmos grandes afectados por grafiosis, y se ha actuado en forma de podas en otros 70 ejemplares, pero siempre intentando mantener cada árbol actuando sobre el ramaje. Además, también se ha actuado y retirado sobre varios ejemplares de chopos que habían quedado afectados por los temporales que en los últimos meses han afectado al conjunto del término municipal de Borriana. 

Prevención para evitar accidentes. Arnandis también ha querido aportar más argumentos para la realización de las últimas campañas, ya que como ha explicado “tanto la gran cantidad de cañas como de algunos árboles y arbustos arrancados por las riadas suponen un peligro en varios sentidos, ya que, por una parte se acumulan en distintos puntos del Clot y acaban arrancando otros árboles, además de facilitar que puedan acabar cayendo sobre los caminos. Y por otra parte, si toda esta serie de troncos y árboles pueden ocasionar un problema incluso para la navegación marítima”. Arnandis ha querido terminar sus explicaciones haciendo especial hincapié en que “las campañas de tala y poda se hacen siempre con el soporte técnico y los informes pertinentes que así lo aconsejan e incluso, lo exigen, y en la mayoría de casos se realizan como medidas de seguridad y prevención, ya que la gran afluencia de paseantes y corredores hace que aumente el peligro de accidente en el caso de caída de ramas y árboles enteros”. Además, ha vuelto a explicar que “simultáneamente a estas campañas hemos realizado otras de plantación de arbustos y árboles el pasado año en los caminos cercanos al Clot, además de los ejemplares de especies autóctonas que también hemos plantado siempre bajo la supervisión y consejo del CIEF (Centro de Investigación y Estudios Forestales)”. Por último, también se ha detallado que dentro de las misma campañas, se ha procedido a eliminar algunas especies invasoras peligrosas para el equilibrio natural de la zona como es el caso de la conocida como falsa acacia. 

Futuras actuaciones. De cara al futuro, Arnandis también ha anunciado que “seguimos buscando soluciones y proyectos para seguir conservando y mejorando nuestro paraje natural, y entre otras opciones, hemos estudiado ya la posibilidad de realizar tratamientos en forma de trampas de feromonas que actúen sobre el escarabajo que transmite de la grafiosis, aunque viendo que la efectividad que se nos asegura no supera el veinte por ciento, queremos seguir profundizando en los estudios para adoptar definitivamente la medida”. Además, también ha recordado que “este mismo domingo tenemos una nueva oportunidad de seguir concienciándonos y trabajando por el Clot con la campaña “Mans al Riu” a la que puede asistir cualquier persona interesada tanto en la protección como en el conocimiento del paraje natural”.

L'Ajuntament pretén controlar l'expansió d'espècies exòtiques invasores

 

La regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament de Borriana, en col·laboració amb la Fundació Limne, ha organitzat durant el cap de setmana una jornada de voluntariat ambiental on 125 veïns i veïnes del municipi van apropar-se al Clot de la Mare de Déu a plantar espècies autòctones de ribera a les zones on consistori ha estat retirant, durant el darrer exercici, vegetació invasora.

Bruno Arnandis, regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, ha dit que “la plantació dels exemplars de salzes, mimberes i la resta d’espècies triades per Limne i el CIEF ajudarà a  ampliar la zona verda de l'estany de la Vila i oferinrà refugi i llocs de cria a la fauna local”. Arnandis destaca, a més, que “el proper cap de setmana es torna a convocar a la ciutadania a una nova jornada de plantació”.

El gruix de plantacions previstes a la zona permetrà l’establiment de vora 600 exemplars de diverses espècies de salzes i tamarits, principalment, amb alguns exemplars de canya jueva.

 

Una espècie que es creia desapareguda.

 

La canya jueva (Arundo micrantha) es diferencia de l’invasora (Arundo donax) en que la primera és més xicoteta, amb fulles un tant blavoses i presencia d’espigues grans tenyides de color negre a causa d’un fong que les acompanya. Sales Tomás, directora de la Fundació Limne, assenyala que “no creix en monocultiu com l’invasora, sinó en mates aïllades i no té rizoma, sinó arrels llargues que formen cercles i contribuixen a fixar el substrat, amb propietats similars al canyís”.

Es tracta d’una planta autòctona que es creia extingida al nostre territori, redescoberta fa un parell d’anys. El redescobriment d'esta espècie autòctona i amenaçada va fer necessari la posada en marxa de mesures de conservació com ara la seua inclusió a projectes de restauració. L’espècie arriba al Clot de la Mare de Déu en ser un espai propici, a juí del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) i el Servici de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, que també han aconseguit reproduir la planta a través dels escassos exemplars que s'havien censats originalment.

 

El Col·lectiu Empelt i l'Agrupament Escolta de Borriana programen a més , junt a la regidoria de Medi ambient, una jornada de reforestació en la Serra d'Espadà i una taula rodona sobre el medi ambient a la ciutat

 

L' Auditori Juan Varea de Borriana ha acollit la sessió inaugural de les Jornades de Conscienciació Ambiental promogudes pel Col·lectiu Empelt i l'Agrupament Escolta de Borriana, amb la col·laboració de la regidoria de Medi Ambient i el festival Emac, a més dels establiments L'Herbasana i Naraniga Gastromusic. I ho ha fet amb una introducció i explicació sobre la totalitat del projecte que inclou una jornada de reforestació en el terme municipal d'Artana per al proper 11 de febrer, i una taula rodona entorn a la situació mediambiental de Borriana pel 9 de març. A més de la presentació de la campanya, les Jornades han arrencat amb una xerrada al voltant dels incendis que cada estiu es produeixen a la zona mediterrània, i la importància tant de «la prevenció en forma de suports institucionals per a dotacions i recursos com la conscienciació sobre les bones pràctiques que poden evitar aquest tipus de catàstrofes, com la recentment viscuda en la Serra d'Espadà el passat estiu». El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ha volgut estar present en la inauguració de les Jornades i ha recordat que «a més d'oferir directament informació sobre la conscienciació mediambiental al conjunt de la població, totes les persones que ho desitgen podran participar de forma directa en la reforestació que hem programat per al proper 11 de febrer, quan viatjarem fins a Artana per col·laborar en la plantació d'arbres que ajuden a la tornada a la normalitat de la zona».

Finalment, el dia 9 de març tindrà lloc una taula rodona d'anàlisi de la situació mediambiental a la ciutat de Borriana, en la qual tots els interessats podran aportar els seus suggeriments, mostrar la seva visió sobre els paratges naturals o informar-se sobre els col·lectius o associacions locals, com Empelt o l'AEB, que treballen en la conscienciació pública del respecte a l'entorn físic. 

Els xiquets, xiquetes i joves de Porta Oberta participen avui de la campanya, mentre que en la jornada del diumenge seran els mateix comerciants i la setmana vinent el AEB i la AAVV del Port

 

Al voltant d'uns cinquanta membres del col·lectiu Porta Oberta de Borriana han participat avui en la campanya de plantació dels arbres que durant les passades festes de Nadal decoraven els comerços locals dins de la campanya comercial de Nadal. Segons explicava el mateix regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, que ha portat endavant la campanya de replantació “es tracta de seguir fent més sostenible i respectuosa amb l'entorn al conjunt de la ciutat de Borriana, ja que és una autèntica llàstima que cada any s'adquirisquen centenars d'arbres de Nadal per a la campanya comercial i després es llancen al fem”.

El lloc triat per a aquesta primera jornada de plantació dels arbres de Nadal ha estat la platja de l'Arenal de Borriana, en concret la zona nord del recinte que des de la passada setmana alberga el nou Mercat de la Mar de la ciutat. Tal com detallava el mateix Arnandis, “realitzarem fins a quatre sessions de replantació dins de la mateixa campanya, ja que aquest cap de setmana seran els membres de Porta Oberta els que la inicien i durant el diumenge els mateixos comerciants també s'han unit. Per al cap de setmana vinent ja hem acordat tant amb l'Agrupament Escolta de Borriana com els veïns del Port, que continuarem amb la replantació”. A més, Arnandis ha volgut agrair “que tant diversos membres del servei de Vía Pública com treballadors de Jardiart s'han sumat a la campanya, i la seua especialitzada feina ha ajudat molt”.

Des de la regidoria de Medi Ambient, ja s'ha explicat que “en els últims mesos hem realitzat diverses iniciatives per seguir fent créixer la presència d'arbres en diferents punts de Borriana, encara que la gran majoria s'han plantat, precisament, a la zona marítima,per la qual cosa aquesta última replantació ens servirà per millorar tant la imatge com l'entorn de les nostres platges”. Durant la vesprada, han estat desenes de joves de Borriana els que s'han sumat al projecte de replantació dels arbres de Nadal, ja que com ha explicat Arnandis, “era una llàstima no poder reutilitzar els arbres amb una funció exclusivament estètica i decorativa durant les festes de Nadal, per seguir donant vida i millorant el nostre respecte i comportament cap a l'entorn físic que ens envolta”.