Els treballs de neteja i condicionament també són aprovats per altres dos informes realitzats tant per l'empresa Ferrovial com pels serveis tècnics que van realitzar l'anàlisi

 

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Borriana ha volgut detallar i exposar els diferents informes d'avaluació dels treballs realitzats en els últims mesos en el paratge natural del Clot de la Mare de Déu. I són fins a tres els informes que avalen les labors de desbrossament, poda, retirada d'arbres morts, eliminació de vegetació oclusiva, regularització, “eliminant únicament els elements que obstruixen, com les branques i vegetació acumulada, així com la retirada d'abocaments de residus sòlids, respectant el traçat, fisonomia i estructura del llit i sense realitzar cap obra, per la qual cosa no afecta a Xarxa Natura 2000 i si a la zona humida de la Comunitat Valenciana conforme a l'Acord de 10 de setembre de 2002”, tal com explicava el regidor Bruno Arnandis, després de l'anàlisi de l'informe realitzat pel Consell.

D'entre les principals conclusions de l'informe realitzat per la Generalitat, destaquen els punts referents a l'afecció dels treballs sobre el paratge, on es detalla que “no afecta a Xarxa Natura 2000”, per la qual cosa “s'autoritza el tall i extracció d'Arundo donax catalogada com a espècie invasora”, a més d'assenyalar que els treballs es duran a terme “no realitzant cap obra, només haurà d'afectar a residus sòlids urbans o dipòsits acumulats per avingudes ocorregudes en anys anteriors”, tal com s'ha fet durant les últimes campanyes de neteja i adequació del Clot. Un altre dels punts que es compleixen tal com exigeix l'informe del Consell és l'execució dels treballs fóra del període de nidificació de les espècies aquàtiques. Però a més, Bruno Arnandis ha volgut afegir que “ja vam fer també públic l'informe realitzat per l'empresa Ferrovial, amb el que les labors s'han realitzat única i exclusivament amb l'aprovació i consell dels ens i experts consultats durant l'últim any i de l'empresa concessionària de la cura dels paratges naturals, que han coincidit en la necessitat d'actuar ràpidament tal com hem fet”.

Arnandis ha fet repàs dels treballs duts a terme fins al moment, “començant per la campanya d'anàlisi i marcat dels exemplars ja morts que es va dur a terme conjuntament entre Ferrovial i els serveis tècnics la passada tardor, i en el qual ja s'advertia la greu afecció en molts d'ells per la plaga de grafiosis”. A més, i eixint al pas de les diferents manifestacions públiques per part de l'oposició municipal, Arnandis ha aclarit que “tant en 2013 com en 2014 i 2015 ja es van dur a terme alguna d'aquestes campanyes de tala, sense que en aquell cas s'informara com és preceptiu a la Junta de Protecció del Clot, que en l'última reunió si que ha sigut informada com cal”.