Tres propostes han resultat guanyadores en el concurs d'idees per a l'ordenació i adequació del centre urbà de Borriana, cofinançat al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2024-2020.

Després d'examinar els panells gràfics descriptius i valorar les memòries de les 14 candidatures que han optat al concurs, els membres del jurat reunits avui, han resolt assenyalar com a propostes guanyadores les presentades sota els lemes Buris Ana 2030, Palimpsest i Ull de la Vila, segons ha assenyalat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis.

El concurs d'idees s'emmarca en els preliminars d'un procés “més llarg i complex, que conclourà en la formalització del projecte definitiu i en la seua execució”, ha aclarit Arnandis. Es tracta, ha continuat, d'un mètode per a “recopilar idees i suggeriments sobre com afrontar la modernització dels espais urbans més representatius de Borriana, amb l'objectiu d'adequar-los a les necessitats, valors i aspiracions de la societat actual”.

El dictamen de l'elecció de les propostes, s'ha realitzat en funció de la seua “qualitat”, des de “l'interès espacial i urbà de les propostes i el compliment del programa de necessitats”, ha precisat el regidor d'Urbanisme.

Així mateix, ha indicat que en la seua avaluació també s'ha considerat “la integritat i la coherència constructiva del projecte, la posada en valor de l'espai públic, la qualitat de la imatge de l'edificació i el seu entorn, viabilitat i funcionalitat tècnica, així com la justificació econòmica de la solució”.

També ha destacat Armandis com a element comú en moltes de les solucions plantejades, “l'ús de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i de paviments fotocatalíticos capaços de disminuir la contaminació atmosfèrica, encara que l'ús d'aquests últims xoca amb el pla especial del barri antic que obliga a usar pedra natural".

El jurat compost per l'alcaldessa, Maria Josep Safont, com a presidenta i per Bruno Arnandis, Ivan Cabrera, Jaume Prior, Juan Francisco Martínez i Ramón Miravet com a vocals, i amb Il·luminada Blay com a secretària amb veu però sense vot, ha decidit a més repartir la dotació econòmica de 22.500 euros (IVA inclòs) a parts iguals entre les tres propostes guanyadores.

Amb el pagament del premi, el Consistori adquirirà plena disponibilitat per a, en un futur, desenvolupar o contractar la redacció d'un projecte a partir de les idees desenvolupades en els treballs guanyadors.

Així mateix, el Consistori podrà proposar, durant la redacció definitiva del projecte que desenvolupe les idees guanyadores, la introducció de les modificacions que considere oportunes per a “aconseguir una major adequació de l'objecte de l'actuació a les necessitats reals del municipi, sempre que no modifique substancialment les idees guanyadores del concurs”, ha precisat el responsable de l’àrea.

Motius de l'elecció

Respecte a les raons concretes per les quals han seleccionat les tres propostes, el jurat ha destacat de la proposta Buris Ana 2030, entre altres qüestions, com ha entés el conjunt format per la plaça Major, els jardins i el Pla com a gran escenari de la vida quotidiana i dels grans esdeveniments, unificant tots els espais amb un tractament unitari del pla de terra i una reinterpretació de la presència dels arbres dels jardins i del Pla que reforça aquesta idea.

A més, destaca el protagonisme i prioritat per als vianants és total i els espais i la percepció que se’n tindrà, pensats tant per al dia com per a la nit, amb fins i tot una proposta d'enllumenat. També resulta interessant la proposta d'ubicació d'aparcament de l'entorn del centre i els nous usos del vial.

De la proposta denominada Palimpsest, el jurat ha considerat la posada en valor dels arbres i les plantes com a protagonistes de l'espai públic, la disposició geomètrica dels quals unida al traçat del paviment reforça i dignifica la complicada morfologia del conjunt format per la plaça Major, els jardins i el Pla.

Igualment, la terrassa Payà acull un interessant edifici que inicialment acolliria un aparcament públic en altura però que, més endavant, podria canviar d'ús. La seua volumetria està magníficament integrada en el teixit urbà del barri.

Quant a la proposta Ull de la Vila, el jurat ha assenyalat l'interessant joc de geometries del paviment a la plaça Major i l'extrem nord-est dels jardins, que conjuga hàbilment la simetria axial de l'edifici de l'Ajuntament i l'obliqüitat de la Basílica de Salvador aproximant-la al centre de l'escena pública i donant-li un merescut protagonisme.

També ha ponderat que el traçat de l'antiga muralla queda al descobert, així com la base d'una de les torres de l'antiga porta de València.