La darrera Junta del Consorci del Millars ha tingut lloc a les dependències municipals de Borriana

 

A més, la Junta també s'ha adherit als protocols que a nivell provincial s'estableixen per a lluitar contra la presència de mosquits en els tres termes municipals

 


La Junta Directiva del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars s'ha reunit per última vegada a l'Ajuntament de Borriana abans de la seua nova composició que s'establirà en aproximadament un mes, en una trobada que ha servit per a l'aprovació dels comptes del passat exercici de 2019. Però a més, dins d'aquesta última celebració de la Junta també s'han establit i acordat altres punts, com per exemple, l'adhesió del propi Consorci del Riu Millars a les diferents iniciatives i projectes que durant els pròxims mesos es duguen a terme a nivell provincial en la lluita contra la reproducció i presència de plagues de mosquits. D'aquesta forma, i tal com explicava el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis “se suma un nou ens com és el Consorci del Millars a una problemàtica tan important per a nosaltres com la lluita contra els mosquits durant l'estiu, i així conjuminar esforços i compartir projectes i iniciatives amb altres institucions públiques que facen que l'afecció d'eixos mosquits siga cada vegada menor en els nostres municipis”.
A més, dins de l'apartat de precs i preguntes s'ha actualitzat tota la informació sobre el cabal ecològic del riu, ja que com també s'explicava al final de la trobada de hui “la Confederació Hidrogràfica ha realitzat en els últims mesos diversos estudis per a determinar el cabal que habitualment pot tindre el propi riu perquè arribe amb total normalitat al mar i així complir amb els estàndards que se suposen més ideals sobre el propi cabal, a més de determinar les xifres màximes a l'hora de poder desguassar des dels pantans i així poder saber en tot moment els riscos o la necessitat que tinguem en determinats períodes de fer que l'aigua puga arribar al mar”.