Després de la trobada celebrada en la Casa dels Caragols de Castelló per a la presentació de la segona edició del programa JOVE OPORTUNITAT (JOOP-2), del Institut València de la Joventut que compta amb el finançament del Fons Social Europeu, amb la presència de regidors, tècnics municipals i responsables d'orientació dels IES, es va valorar que el programa s'inicie a la fi de febrer. En ell van estar presentes la regidora de Joventut de Borriana, Lluïsa Monferrer i el Tècnic del departament, Vicent Sorribes, els qui ja han anunciat l'obertura del període d'inscripcions per a aquesta segona celebració del programa a Borriana.

Es tracta d'una acció per a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat o estan en risc d'abandonar el sistema educatiu prematurament, amb problemes de fracàs escolar, absentisme, desmotivació i desorientació. Però, a diferència d'altres programes dirigits a aquest col·lectiu, de continguts sol acadèmics o ben dirigits a la cerca d'ocupació, l'enfocament de JOOP és el del "coaching" en grup i individual, per a aconseguir un canvi d'actitud en els participants , que els porte a tornar al sistema educatiu (a cicles de FP de grau mitjà) amb majors possibilitats d'èxit o bé veure de quina forma poden integrar-se en el sistema laboral. En definitiva, es tracta d'ajudar-los a traçar un itinerari de futur segons les seues preferències personals. 
Els resultats obtinguts en JOOP-1, amb accions en 19 municipis i 194 participants, (a Borriana van ser fins a dotze joves els i les participants) han sigut molt satisfactoris i, amb les millores introduïdes en la segona edició (de continguts i durada ampliada: 4 hores diàries de coaching entre gener i juny de 2018), creiem que els beneficis seran àdhuc majors. JOOP ha basat el seu èxit en la col·laboració a nivell municipal de les àrees de joventut, educació, ocupació i serveis socials.

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha obtingut un dels premis Magisteri 2017 als protagonistes de l'educació, concedit al programa Jove Oportunitat (JOOP), pioner en el desenvolupament de programes de segona oportunitat per a joves.

El secretari general de l'Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, ha agraït al personal tècnic municipal de joventut, als centres educatius i a les empreses que han contribuït a la bona marxa d'un programa "inconformista" i que cerca "rescatar i acompanyar a persones joves de les quals ningú s'acorda per a donar-li oportunitats de reiniciar la seua formació i la seua inserció laboral".

Per a poder participar els i les joves han de ser beneficiaris del Sistema de garantia Juvenil al com poden adherir-se en el mateix Casal Jove. A més, el dia anterior a l'inici del programa, deuen haver quedat sense ocupació laboral o formativa, tenir entre els 16 i els 22 anys d'edat i no haver rebut una acció educativa o formativa de més de 40hores mensuals. Per a inscriure-s'en el programa poden dirigir-se al Casal Jove o bé preguntar en l'Agència de Desenvolupament Local de Borriana. Les regidories de Joventut, Ocupació, Serveis Socials i Educació conviden als ciutadans de Borriana amb els anteriors requisits a participar d'un programa que ja en la seua passada edició va acabar amb un alt grau d'èxit per als participants.