El gabinet de mediació policial de la Policia Local de Borriana -MEDPOL-, ha presentat la memòria d'activitat de l'any 2017. Medpol és un equip de policies locals que, integrats en la Unitat Prevenpol (la unitat de proximitat de la Policia Local) es dedica a mediar en conflictes particulars amb la finalitat que els interessats aconseguixen acords el més satisfactoris possible per a les parts. La mediació policial s'ha revelat com una forma molt eficient de gestionar conflictes sense haver d'arribar als tribunals, procediment sempre costós i que passa notable factura a la convivència i relació entre els interessats (normalment veïns) .

 

El fet de facilitar que siguen els propis interessats els que proposen els pactes i acords fa que estos es respecten en major grau que si la solució ve imposada per les autoritats; això implica que el policia participa com un mer facilitador de la comunicació, el principal paper del qual serà remoure els obstacles de comunicació o emocionals que solen bloquejar la solució dels problemes. Però la notícia de hui és la dació de compte de l'activitat del Medpol, que s'ha traduït en la participació en la resolució de 16 conflictes particulars, aconseguint-se acords en 11 d'ells, la qual cosa tira un percentatge de resolució amistosa de 68’75%.

El dit percentatge, semblant al d'altres anys, es valora molt positivament i prova d'això és que cada vegada més veïns confien en la Policia Local -el seu policia més pròxima- per a resoldre els seus conflictes. Entre la tipologia dels conflictes en la resolució de la qual ha participat Medpol destaquen les molèsties veïnals per sorolls (50%) , molèsties per animals domèstics (18,75%) , insults i faltes de respecte (12,5 %) o responsabilitat per danys materials (12,5%) . Cal assenyalar que inclús els tribunals estan remetent assumptes a este gabinet de policies locals, consolidant este recurs policial com el servici públic que és, al servici dels ciutadans. Tal com ha volgut destacar el regidor de l'àrea a Borriana, Javier Gual, "de nou veiem com les diferents unitats especials de la Policia Local a Borriana continuen augmentant la seua efectivitat i millorant la vida i la seguretat dels veïns i veïnes de Borriana, i en el cas de MEDPOL m'agradaria felicitar de forma directa als que duen a terme estes labors de mediació per la delicadesa i la professionalitat amb què tracten els casos, que ens ha portat a aconseguir eixes quotes de resolució entre particulars tan reeixides”.