El consistori acorda realitzar un estudi tècnic sobre la zona sud del litoral, la prohibició d'abocar aigua al Rajolí i exigir a Costes la protecció de les goles per evitar nous taponaments

L'Ajuntament de Borriana, i en concret la regidoria de Via Pública i Poblats Marítims han fet públiques les conclusions de les reunions mantingudes amb el Sindicat de Regs, la AAVV de La Serratella, l'oposició municipal i diversos tècnics de la casa per evitar en un futur els problemes causats a la zona del litoral sud borrianenc pels episodis de temporals que ha sofert la ciutat en els últims mesos. Així, el regidor d'ambdues àrees, Vicent Aparisi ha donat a conèixer alguna de les possibles solucions acordades entre les diferents parts per portar endavant una sèrie d'estudis i futures obres que farien que l'afecció en cas d'inundacions siga menor que en els últims episodis de pluges torrencials. Segons ha explicat Aparisi “un dels primers punts en el qual totes les parts vam estar completament d'acord va ser la redacció d'un estudi per a la presa de solucions tècniques, entre les quals destacaria la col·locació d'un sistema conegut com a Cargol d'Arquimedes que en cas d'inundació facilitaria en gran manera l'evacuació d'aigua cap al mar, i que precisament es col·locaria en la séquia del Rajolí al costat del Camí de la Coixa, un dels punts on més problemes d'inundació podem tindre”.
Però a més, també es va acordar amb els mateixos veïns de la zona de La Serratella “la notificació a cadascun d'ells sobre la prohibició d'abocar aigua al mateix Rajolí des dels habitatges, ja que fins ara el vessament de pluja acumulada es feia d'aquesta forma, la qual cosa complica moltíssim l'extracció fins al mar”. Pel que al Sindicat de Regs respecta, el consistori també va acordar “una coordinació i fixació clara dels treballs que cadascuna de les parts hauria de dur a terme en cas d'inundació, i la veritat és que pareix clara la voluntat de col·laboració per part del Sindicat, així que esperem que la major coordinació i divisió de tasques facilite les labors d'evacuació de pluja acumulada”. Finalment, el mateix Aparisi ha anunciat que “des del consistori també hem adquirit el compromís de fer arribar directament a Costes la petició que siguen ells els qui s'encarreguen de realitzar un projecte concret i clar sobre la protecció de les goles, ja que precisament els taponaments que en elles es produeixen són, en moltes ocasions, la primera de les traves que ens trobem a l'hora de fer front a una inundació, per la qual cosa esperem que entenguen perfectament que seria una solució urgent a tenir en compte, i en conseqüència, creiem que no posaran problemes a l'hora d'acceptar la seua part de responsabilitat i la seva implicació a l'hora de gestionar aquestes zones”.