gestió unitat execució 13-34

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, ha explicat aquest mateix dijous «l'opció que veiem d'utilitzar la fórmula de «gestió directa» per al desenvolupament de la Unitat d'Execució A13-34, corresponent a les zones del Camí Fondo i el Camí de Ribesalbes, ja que els últims canvis implementats en la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, fan que tant els costos per a les arques públiques com els temps es reduïsquen considerablement, així que ja estem estudiant a fons aquesta possibilitat». Segons el mateix Arnandis, que ha volgut fer un xicotet repàs a la situació dels últims anys de la Unitat d'Execució A 13-34 «ja en 2012 es van iniciar els primers tràmits i es realitza l'adjudicació d'una unitat que afecta a sòl, que podem dir que està molt consolidat, un moment en el qual la divisió entre propietaris que desitgen la seua execució i els que no és més que evident, per la qual cosa van presentar tota una sèrie d'al·legacions que tot feia indicar que paralitzarien per complet l'execució, així que la solució que vam veure més raonable va ser la de negociació amb l'empresa a la qual en el seu moment es va adjudicar el projecte». Així, després d'eixes reunions amb l'empresa, la sol·licitud final va ser de «una reclamació que l'empresa va taxar en 158.000 euros, xifra que aconseguim reduir fins menys de la meitat, en un procés que acabava fa uns mesos amb un mutu acord a través del qual l'empresa ens feia arribar tots els projectes d'urbanització». Per tant, i com ha volgut deixar clar Arnandis «els recents canvis en la LOTUP faciliten bastant la possibilitat que siguen els propis Ajuntament els qui s'encarreguen de la gestió directa de la urbanització, ja que tan sols s'obliga a consignar un cinc per cent en el pressupost, la qual cosa rondaria els 77.000 euros i facilitaria en gran manera que aquells projectes de desenvolupament que difícilment es podrien realitzar amb el model de gestió indirecta utilitzat fins ara, i que a més es troben enquistats per haver-se anul·lat per sentència, com en el cas de la A. 24-25-26, o per resolució amb l'urbanitzador com en la B2» ». Així, l'àrea d'Urbanisme ja s'ha posat a la feina per a iniciar tota la tramitació, i com ha aclarit el mateix Arnandis, «per a posar-ho tot en marxa cal valorar des dels serveis tècnics municipals aspectes com la quantitat de diners a consignar en el pressupost quan es puga realitzar la modificació de crèdit, les modificacions dels projectes per a adaptar-los a la nova normativa, a més de la possibilitat de dividir i executar les dues unitats per separat, ja que facilitaria bastant el procés».
Així, Arnandis ha conclòs que «les facilitats que la LOTUP ens ofereix a l'hora d'executar de forma directa la gestió, cal aprofitar-les, encara que sempre tenint en compte que també realitzarem reunions amb els i les propietàries de la zona abans d'iniciar qualsevol procés d'execució, igual que en altres unitats en les quals la LOTUP ha facilitat els passos a donar, i en les quals sempre parlarem primer amb les persones afectades abans de començar a tramitar aqueixa gestió directa».