plenari febrer 2019

L'Ajuntament de Borriana acollirà aquest dijous una nova sessió plenària en la qual s'aprovarà la ratificació d'al·legacions a la informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de salons recreatius i salons de joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d'abril, del Consell, i del Reglament d'apostes de la Comunitat Valenciana. Tal com explicaven aquesta mateixa setmana tant l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, com el regidor de Seguretat a la ciutat, Javier Gual, “en aquestes al·legacions posem l'accent en dues qüestions: d'una banda la distància d'aquests salons respecte als centres educatius, que en el projecte és de 150 metres i que considerem insuficient, per la qual cosa demanem que la distància siga de 250 metres; i per un altre establir les mesures transitòries necessàries per a evitar la posada en funcionament d'aquests salons que no s'adapten a la nova legislació”. A més, també han concretat que “la nova legislació és més severa que l'anterior, protegint més als menors i establint una distància de 700 metres entre els diferents salons, a més d'augmentar l'import de les multes i sancions davant els possibles incompliments; no obstant això, entenem que és fonamental formular aquestes al·legacions complint amb l'acordat en la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple del 13 de desembre de 2018”.
D'altra banda el Ple també espera aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019 així com la modificació de les bases reguladores del Premi Dia de la Dóna i en les quals s'homenatja diferents dones de la societat borrianenca per la seua trajectòria professional o personal en els diferents àmbits i sectors socials de la ciutat en favor de la Igualtat entre gèneres. Finalment, també s'aprovarà el nou procediment de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat percussió.