La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha condicionat part dels desperfectes existents en la zona del port de Borriana, tal com havia sol·licitat l'Ajuntament de la localitat en una reunió mantinguda. Les gestions realitzades pel regidor de Poblats Marítims, Vicent Aparisi, s'han concretat en una primera actuació que ha consistit en la reparació i pintura del far de senyal marítim de l'entrada del moll de llevant. En aquesta reunió també es van sol·licitar diferents treballs d'adequació que afecten al moll de càrrega i al moll de llevant, pendents per a enguany 2016.