Continuem amb desinfeccions periòdiques d’aquells espais més susceptibles com ara places i centres educatius