Informa't en el següent enllaç:

http://coronavirus.san.gva.es/es/inicio

Radar COVID 

Des de que va començar esta pandèmia els Governs Locals hem vingut
jugant un paper fonamental en tot allò que s'ha relacionat amb el manteniment
i reforç de les mesures de neteja i desinfecció de carrers i
espais públics, de seguretat dels ciutadans enfront del contagi,
mesures i actuacions d'atenció social i suport a les limitacions de
mobilitat i circulació establides per Govern i Comunitats
Autònomes, entre moltes altres línies de treball. En tot moment, la
cooperació d'Ajuntaments, Diputacions, Cabildols i Consells
Insulars ha sigut tan plena com el nostre compromís en la lluita contra el
COVID19. 

I ara, quan ens trobem al mig d'esta segona onada epidèmica
que en molts territoris està atacant amb més virulència que la de
la passada primavera, des de la Federació t'invitem, si així el
consideres, a donar un nou impuls al combat contra el coronavirus
donant a conéixer entre els ciutadans del teu territori l'aplicació
Radar COVID, fonamental per a recolzar el rastreig i traçabilitat dels
casos, una ferramenta perquè cada ciutadà i ciutadana sàpien quin
és el seu risc de contagi i tinguen amb això possibilitat d'adoptar
mesures que els protegisquen a si mateixos i als altres. L'aplicació,
sobre la qual t'adjunt informació en l'arxiu que acompanya, és de
instal·lació senzilla en smartphones i resulta més eficaç quan major
siga el volum de descàrregues i d'utilització. Radar COVID ja està
disponible per al seu funcionament en tot el territori nacional.