#EsteVirusLoParamosUnidos
#QuedataCasa

Informació oficial i actualitzada dirigida a la ciutadania en relació a messures i recomanacions sanitàries i de salut pública d'interès general.

Informa't sempre sobre l'epidemia del virus COVID-19 només en els canals oficials:

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

http://infocoronavirus.gva.es/

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa