Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
17-02-2019 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
18-02-2019 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
19-02-2019 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
20-02-2019 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
21-02-2019 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
22-02-2019 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
23-02-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24