Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
11-12-2018 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
12-12-2018 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
13-12-2018 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
14-12-2018 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
15-12-2018 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
16-12-2018 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
17-12-2018 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19