Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
25-04-2019 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
26-04-2019 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
27-04-2019 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
28-04-2019 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
29-04-2019 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
30-04-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
01-05-2019 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35