Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
19-01-2019 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
20-01-2019 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
21-01-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
22-01-2019 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
23-01-2019 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
24-01-2019 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
25-01-2019 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08