Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
24-09-2018 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
25-09-2018 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
26-09-2018 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
27-09-2018 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
28-09-2018 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
29-09-2018 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
30-09-2018 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15

© Ajuntament de Borriana | Plaça Major, 1 | 12530 Borriana (Castelló) | info@burriana.es | Telèfon: 964510062 / 678447076 | Fax: 964510955 | L