Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
25-06-2019 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
26-06-2019 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
27-06-2019 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
28-06-2019 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
29-06-2019 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40