Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
22-04-2019 Terradez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
23-04-2019 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
24-04-2019 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
25-04-2019 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
26-04-2019 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
27-04-2019 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
28-04-2019 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19