Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvies la configuració del teu navegador, acceptes el seu ús.

Accepte
    HOLAMUNDO
  • Inici
  • HOLAMUNDO
  • Ajuntament
  • HOLAMUNDO
  • Normativa
  • HOLAMUNDO
  • Impresos municipals

Impresos municipals


SECCIÓ PRIMERA: GOVERNACIÓ, RECURSOS HUMANS I CONTRACTACIÓ

SECCIÓ SEGONA: ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PATRIMONI

SECCIÓ TERCERA: ACTIVITATS, SANITAT I MEDI AMBIENT

Tinença d'animals potencialment perillosos

SECCIÓ QUARTA: ESTADÍSTICA, ATENCIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Associacions

Subvencions

Autoritzacions actes en la via pública i locals municipals

Escolarització

OAC (Oficina d'Atenció Ciutadà)

SECCIÓ CINQUENA: LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Del tènic/a redactor
Per a l’execució d’obres
Per a ocupació de via pública vinculada a l’execució d’obres sense bastimentada
Per a primera ocupació de vivenda
Per a segona o posterior ocupació de vivenda
Per a ocupació de local destinat a magatzem domèstic/garatge particular

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA

Per a ocupació de via pública amb bastimentada
Per a demolició de construccions
Per a obres de nova planta, d’ampliació i/o modificació de l’ús de les construccions
Per a obres de tancat, de reforma d’edificis inclosos en el conjunt històric artístic o catalogats, i instal·lacions que afecten domini públic
De parcel·lació o divisió de terrenys. Sol·licitud de certificació d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

SERVEIS TÈCNICS

INTERVENCIÓ: SECCIÓ RENDES

IBI

Cementeri

Vehicles

Impost Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana (plusvàlua)

INTERVENCIÓ: SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, FINANCERA I COMPTABLE

TRESORERIA

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

SECCIÓ SISENA: BENESTAR SOCIAL

Idioma