HOLAMUNDO
  • Inici
  • HOLAMUNDO
  • Ajuntament
  • HOLAMUNDO
  • El ple
  • HOLAMUNDO
  • Membres del Ple
JUAN FUSTER TORRES
Regidor
Regidor delegat en

Obsequis

No hi ha obsequis

Viatges

No hi ha viatges

Agenda

Participa en

Nom Tipus
PLE Regidor/a
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES Membre
COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT Membre
JUNTA DE PORTAVEUS Membre

Dades personals

Funcions

Proposar iniciatives en els òrgans col·legiats perquè s'adopten acords que afavorisquen el ciutadà, col·laborar en l'acció de govern a través d'aportacions que permeten millorar la qualitat de vida dels veïns, treballar en el desenrotllament d'accions que fomenten la inversió i el creixement de la ciutat.

Formació

Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses.( Universitat de València) Màster en tributació i Fiscalitat per ESIDE

Experiència professional

2000-2007 Centeco Coop.V 2007-2015 Ajuntament de Borriana

Ressenya personal

40 anys, casat, 2 filles

© Ajuntament de Borriana | Plaça Major, 1 | 12530 Borriana (Castelló) | info@burriana.es | Telèfon: 964510062 / 678447076 | Fax: 964510955 | L