Foto de MARIA ROMERO CANO

MARIA ROMERO CANO

4ª Tinent d'alcalde
Regidora delegada en
  • Polítiques actives d'ocupació
  • Comerç
  • Consum
  • Mercat
  • Igualtat

Obsequis

No hi ha obsequis

Viatges

No hi ha viatges

Agenda

Participa en

Nom Tipus
PLE Tinent d'Alcalde
COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES Membre
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Membre
COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL Membre
COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT Membre
JUNTA DE GOVERN LOCAL Membre
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ Suplent
CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA) Titular
CONSORCI PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ Membre
CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'PARE VILALLONGA' Membre