Òrgans Col·legiats

CONSELL RECTOR DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESTUDIS RAFEL MARTI VICIANA

Descripció
6 regidors, un de cada grup polític que compon la corporació, a designar per estos
Membres
JAVIER GUAL ROSELL
javier@gualabogados.es
(PSPV)
VICENT GRANEL CABEDO
vicent.granel@burriana.es
(Compromis)
MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ
maribel.martinez@burriana.es
(Se puede Burriana)
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
alejandro.clausell@burriana.es
(PP)
ROSA ANA PETIT MONSONÍS
rosana.petit@burriana.es
(CIBUR)
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
(C's)

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Descripció
1 representant i 2 suplents
Membres
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
mariajosep.safont@burriana.es
Titular
MARIA ROMERO CANO
maria.romero@burriana.es
Suplente
JAVIER GUAL ROSELL
javier@gualabogados.es
Suplente

PLE DEL CONSELL AGRARI LOCAL

Descripció
6 regidors, un de cada grup polític que integren la Corporació, a designar per estos:
Membres
VICENTE APARISI JUAN
vicente.aparisi@burriana.es
(PSPV)
VICENT JOSEP GARCIA I SANCHEZ
vicent.garcia@burriana.es
(Compromís)
MANUEL NAVARRO RUIZ
manel.navarro@burriana.es
(Se puede Burriana)
CARLOS SOLÁ PERIS
carlos.sola@burriana.es
(PP)
MARIOLA AGUILERA SANCHIS
mdolores.aguilera@burriana.es
(CIBUR)
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
(C's)

CONSORCI PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Descripció
1 representant
Membres
MARIA ROMERO CANO
maria.romero@burriana.es
Representante

CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR

Descripció
1 regidor
Membres
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
mariajosep.safont@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL 'PLA D'HORTOLANS'

Descripció
1 regidor
Membres
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
mariajesus.sanchis@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 'LLOMBAI'

Descripció
1 regidor
Membres
MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ
maribel.martinez@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 'JAUME I'

Descripció
1 regidor
Membres
VICENT JOSEP GARCIA I SANCHEZ
vicent.garcia@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'PARE VILALLONGA'

Descripció
1 regidor
Membres
MARIA ROMERO CANO
maria.romero@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'JOSEP ITURBI'

Descripció
1 regidor
Membres
 VICTORIA MARIA MARÍN FUENTES
vicky.marin@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D' EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'FRANCESC ROCA I ALCAIDE'

Descripció
1 regidor
Membres
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
cristina.rius@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'PENYAGOLOSA'

Descripció
1 regidor
Membres
VICENT GRANEL CABEDO
vicent.granel@burriana.es
Concejal

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'CARDENAL TARANCON'

Descripció
1 regidor
Membres
ANA MONTAGUT BORILLO
ana.montagut@burriana.es
Concejal

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI GESTOR DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS

Descripció
1 regidor titular i un altre suplent
Membres
BRUNO ARNANDIS VENTURA
bruno.arnandis@burriana.es
Titular
VICENT GRANEL CABEDO
vicent.granel@burriana.es
Suplente

JUNTA DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL 'CLOT DE LA MARE DE DÉU'

Descripció
3 representants
Membres
BRUNO ARNANDIS VENTURA
bruno.arnandis@burriana.es
Representante
VICENT JOSEP GARCIA I SANCHEZ
vicent.garcia@burriana.es
Representante
MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ
maribel.martinez@burriana.es
Representante

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES II, IV I V

Descripció
1 regidor i 2 suplents
Membres
VICENTE APARISI JUAN
vicente.aparisi@burriana.es
Titular
MANUEL NAVARRO RUIZ
manel.navarro@burriana.es
Suplente
VICENT GRANEL CABEDO
vicent.granel@burriana.es
Suplente

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE L'ESCORXADOR COMARCAL DE LA PLANA

Descripció
1 representant
Membres
MANUEL NAVARRO RUIZ
manel.navarro@burriana.es
Representante

CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA)

Descripció
2 regidors amb els seus corresponents suplents
Membres
VICENTE APARISI JUAN
vicente.aparisi@burriana.es
Titular
MARIA ROMERO CANO
maria.romero@burriana.es
Titular
MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ
maribel.martinez@burriana.es
Suplente
BRUNO ARNANDIS VENTURA
bruno.arnandis@burriana.es
Suplente